Lodjur

Lon är vårt största kattdjur med en välutvecklad kamoflagedräkt som fungerar både på sommaren och på vintern. Pälsen har vackra fläckar och färgen kan variera mellan ljust gräddvitt på vintern till gulbruna och rödgula nyanser på sommaren.

Lo i Dalarna

Lodjur förekommer över hela Dalarna men framför allt i de norra och södra delarna av länet. Länsstyrelsens inventeringar indikerar en starkt nedåtgående populationsutveckling för lodjur under de senaste tio åren.

 

Populationsutveckling av Dalarnas lostam de senaste tio åren. Populationsuppskattningarna är baserade på länsstyrelsens spårningar och inventeringar.

 

Huvudsaklig utbredning av lo i Dalarnas län. Kartan är baserad på länsstyrelsens kvalitetssäkrade direkta observationer och spårningar vintrarna 2011/2012 – 2013/2014. En rödare färg i utbredningen indikerar en högre täthet i antalet observationer.

Detaljerad information om varg finns på:

Detaljerad information om lodjur finns på:

http://www.de5stora.com/OmRovdjuren/Lodjur/

 

 Fakta Lodjur

Latinskt namn: Lynx lynx

Mankhöjd: 60-75 cm

Kroppslängd: 120-140 cm inklusive svans.

Vikt: ♀12-20 kg, ♂15-25 kg

Livslängd: Lodjuret kan i sällsynta fall bli upptill 17 år gammalt.

Sinnen: Lodjurets bäst utvecklade sinne är luktsinnet. Men det ser också bra och hör bra.

Fortplantning: Lodjur blir könsmogna mellan 2-3 års ålder. Brunsten infallen mellan februari-april och efter 70 dagar föds 1-3 ungar.

Hemområden: ♀ ca 400 km2, ♂  ca 1000 km2. Honor med ungar lever ensamma i ett hemområde.

Föda: Lodjuret är ett utpräglat rovdjur, där klövvilt som rådjur och ren är det vanligaste bytet. Dessutom äter de sork, skogshöns och hare. Det händer att tamdjur dödas.

Utseende: Pälsens grundfärg varierar från gulbrun till rödgrå beroende på årstid och individ. Undersidan och svansen är vit med mörk svansspets. På öronen finns 3-4 cm långa hårtofsar.

Spårtecken: Lodjurets tassavtryck är stort, runt och asymmetrisk och kan bli mellan 7-9 cm långt. Klomärken saknas normalt i spåret, men kan synas ibland på vissa underlag.