Lodjur 

Lodjur är mycket skickliga jägare. Ofta ligger de och spanar efter byten från en höjd. De tar sig smygande så nära bytet som möjligt innan angreppet. Större byten dödas med ett kraftigt bett om strupen. Misslyckas första jaktförsöket, ger lodjuret oftast upp.

Lodjur
Foto: Staffan Widstrand/www.de5stora.com

Lon är ett kattdjur med välutvecklad kamoflagedräkt som fungerar både på sommaren och på vintern. Pälsen har vackra fläckar och färgen kan variera mellan ljust gräddvitt på vintern till gulbruna och rödgula nyanser på sommaren.

De långa svarta örontofsarna och den korta svansen är typiska kännetecken som skiljer lon från andra kattdjur. Örontofsarna och svansen används som visuella signaler när honan och ungarna kommunicerar med varandra.  Lon är vanligtvis mycket skygg och svår att få syn på.

Enkla "bon" i svår terräng

Lodjur trivs i tät, bergig och brant terräng. De har ingen lya som de andra rovdjuren utan använder en befintlig plats som ”bo”. Ofta väljer honan en vind- och regnskyddad plats under en gran eller mellan två stenar.

Terrängen där honan föder ungarna är ofta svårforcerad och kuperad. Vid födseln väger ungarna mellan 300-350 gram och pälsen är ljusbrun utan fläckar.  Ungarna föds blinda och ögonen öppnas inte förrän efter 14 dagar.

Efter tre veckor börjar ungarna bli så stadiga på benen att de kan börja leka aktivt. När de är två månader gamla börjar de äta kött. I november/december har de nästan vant sig av med att dia.

Under hösten följer ungarna med honan och får lära sig att jaga. Ungarna separerar från honan vid 10 månaders ålder och blir könsmogna under sitt andra levnadsår.

Lodjuret har fredats i flera omgångar

Under 1800-talet beskattades lodjursstammen så hårt i Sverige att endast ett hundratal lodjur återstod. 1929 fridlystes lodjuret men jakten släpptes igen 1943. Stammen av lodjur ökade sedan i takt med att rådjursstammen ökade och lodjuren spreds över stora delar av Sverige.

När rävskabben härjade på 1980-talet decimerades lodjursstammen så kraftigt att man 1986 återinförde fridlysningen i hela landet, utom i renbetesområdena. Fridlysningen ändrades av jakttidsberedningen 1989 till licensjakt. 1991 beslöt regeringen om total fridlysning av lodjur i hela landet, inklusive renskötselområden.

Från och med 1997 har skyddsjakt på lodjur beviljats i Dalarna. År 2006 omfattade skyddsjakten i Dalarna sju lodjur, varav ett lodjur i renskötselområdet och sex lodjur utanför.

Fakta Lodjur

Latinskt namn: Lynx lynx

Mankhöjd: 60-75 cm

Kroppslängd: 120-140 cm inklusive svans.

Vikt: ♀12-20 kg, ♂15-25 kg

Livslängd: Lodjuret kan i sällsynta fall bli upptill 17 år gammalt.

Sinnen: Lodjurets bäst utvecklade sinne är luktsinnet. Men det ser också bra och hör bra.

Fortplantning: Lodjur blir könsmogna mellan 2-3 års ålder. Brunsten infallen mellan februari-april och efter 70 dagar föds 1-3 ungar.

Hemområden: ♀ ca 400 km2, ♂  ca 1000 km2. Honor med ungar lever ensamma i ett hemområde.

Föda: Lodjuret är ett utpräglat rovdjur, där klövvilt som rådjur och ren är det vanligaste bytet. Dessutom äter de sork, skogshöns och hare. Det händer att tamdjur dödas.

Utseende: Pälsens grundfärg varierar från gulbrun till rödgrå beroende på årstid och individ. Undersidan och svansen är vit med mörk svansspets. På öronen finns 3-4 cm långa hårtofsar.

Spårtecken: Lodjurets tassavtryck är stort, runt och asymmetrisk och kan bli mellan 7-9 cm långt. Klomärken saknas normalt i spåret, men kan synas ibland på vissa underlag.