Björn

Björnen är Dalarnas största och också vanligaste rovdjur. På grund av sin storlek och kroppsform är det svårt att förväxla en björn med något annat svenskt djur.
Brunbjörn som lufsar i blåbärsgranskog

Björn i Dalarna

Björnar finns i hela Dalarna, men är vanligast i de centrala och nordöstra delarna av länet. Dalarnas björnpopulation har ökat stadigt sedan 1980-talet, och enligt senaste uppskattningen har vi cirka 400 björnar i Dalarna i dag.  

 

Populationsutveckling av Dalarnas björnstam de senaste tio åren. Populationsuppskattningarna är gjorda ifrån en kombination av observationer gjorde under dom första två älgjaktveckorna och en spillningsinventering gjord 2012.  

 

 

Huvudsaklig utbredning av björn i Dalarnas län. Kartan är baserad på analyserade spillningar vid senaste spillningsinventeringen hösten 2012. En rödare färg i utbredningen indikerar en högre täthet i antalet spillningar.  

 

Björnide som ser ut som jättefågelbo

 Fakta Björn

Latinskt namn: Ursus arctos

Mankhöjd: 60-150 cm

Kroppslängd: 150-280 cm

Vikt: ♀60-100 kg , ♂100–300 kg

Livslängd: Vilda björnar blir sällan mer än 25 år gamla.

Sinnen: Björnen har ett mycket välutvecklat luktsinne. Den hör bra, men ser inte särskilt bra.

Fortplantning: Björnarna parar sig från slutet av maj till mitten av juli. Men björnen har fördröjd fosterutveckling, så ungarna börjar inte utvecklas i livmodern förrän honan går i ide på hösten. Sedan föds ungarna i december - januari.

Hemområden: Björnar lever ensamma i ett hemområde, med undantag av honor med ungar. Hemområdena överlappar ofta varandra. Honors hemområden är 200-400 km2 och hanars 500-1000 km2.

Föda: Växter, bär, myror och as. Ibland tas även älg, ren och andra däggdjur. Utseende: Brunbjörnen känns igen på sitt stora huvud med lång nos, små ögon och öron och puckel över skuldrorna. Pälsen är tjock och färgen varierar från ljust gråbrun till nästan svart.

Spårtecken: Björnar är hälgångare, precis som vi människor. Det betyder att de trampar på hela fotsulan till skillnad från de flesta andra rovdjur. Hos björnen är framfoten mindre än bakfoten. Fram- och bakfötterna har vardera fem tår, och ofta syns tydliga kloavtryck. Framfotens bredd är ca 11-16 cm och bakfotens längd är 18-25 cm. Andra spår efter björn: Sönderrivna stubbar, klösmärkta trädstammar och utgrävda myrstackar.