Besiktning av rovdjursskador

Vid misstänkt rovdjursangrepp eller rovdjursstörning, kontakta Länsstyrelsens personal. Länsstyrelsens beredskapstelefon för rovdjur har nummer 010-22 50 500.

Om du fällt ett rovdjur enligt § 28 jaktlagstiftningen ska du utan dröjsmål kontakta Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap:  Ring SOS Alarm på telefon 08-454 23 29 och begär Länsstyrelsen Dalarnas tjänsteman i beredskap.

Perioden 1 oktober till 31 maj

Från 1 oktober till 31 maj nås Länsstyrelsens besiktningspersonal på vardagar under arbetstid – se mobilnummer nedan. På helger mellan 07:00-17:00 finns beredskap på telefon 010-22 50 500.

Perioden 1 juni till 30 september

Från 1 juni till sista september finns beredskap på telefon 010-22 50 500 alla dagar mellan 07:00-20:00.

Bevara fyndplatsen

För att underlätta besiktningen bör fyndplatsen lämnas orörd i så stor utsträckning som möjligt. Avskärma och täck över döda djur och undvik att trampa runt på platsen. Besiktningspersonalen bedömer döds- eller skadeorsaken och hjälper till att fylla i de blanketter som behövs för att få ersättning.

Skadeanspråk

Ansökan om ersättning ska vara Länsstyrelsen tillhanda inom 3 månader efter uppkommen skada. Om skadan inträffar på helgdag kan besiktningspersonalen som geografiskt sett är närmast kontaktas direkt. Meddela sedan Länsstyrelsen detta första vardagen efter uppkommen skada.

Försvar av tamdjur
Ändrade regler för § 28 rörande försvar av tamdjur mot rovdjursangrepp  Fr.o.m. första juni skall den som fällt ett stort rovdjur i försvar av tamboskap anmäla detta till Länsstyrelsen istället för till Polisen.  

Det telefonnummer man ska ringa för anmäla detta är 08-454 23 29, och den som ringer skall begära ”Tjänsteman i beredskap, Länsstyrelsen Dalarna”.  

En besiktningsman från Länsstyrelsen kommer sedan ut för att besikta det fällda djuret och området där det sköts. Det är därför av stor vikt att det fällda djuret inte flyttas eller man i onödan uppehåller sig i området för skottplatsen.  Med stort rovdjur avses björn, varg, lo eller järv.

Besiktningspersonal i Dalarnas län                   

Norr/Väst: Peter Wallin, Idre, 010 22 50 368 
och Stefan Halvarsson, Idre,

Mitt/Väst: Hans-Olov Hansson, Orsa, 010 22 50 337

Syd/Öst, Bert Eriksson, Långshyttan, 010 22 50 326

Öst/Syd: Jan Tisak, 010 22 50 360

Syd och väst: Fredrik Perols 010 22 50 340 

 Kontakta vår besiktningspersonal

Peter Wallin
Område Norr/Väst
010-2250368

Stefan Halvarsson
Område Norr/Väst
010-2250336

Hans-Olov Hansson
Område Mitt/Väst
010-2250337

Bert Eriksson 
Område Syd/Öst
010-2250326

Jan Tisak 
Område Öst/Syd
010-2250360

Mats Hallin
Område Mitt
010-2250332

 Länsuppdelning besiktningspersonal

 

Klicka för större bild