Dalarnas rovdjursförvaltning

Länsstyrelserna ansvarar för den regionala förvaltningen av stora rovdjur. Dalarnas rovdjursförvaltning följer den nationella rovdjurspolitiken och har två huvudmål
1. Det ska råda en fungerande samexistens mellan människa och rovdjur
2. Dalarna ska ha långsiktigt livskraftiga rovdjursstammar.

Dalarnas län berörs i dag av alla de fem stora rovdjuren, och har samtidigt ett aktivt friluftsliv, renskötsel och fäbodbruk. Att balansera långsiktigt livskraftiga populationer av alla rovdjursarter med en minimalt negativ socioekonomisk påverkan är en av rovdjursförvaltningens största utmaningar.

För att nå dessa mål har Dalarna specificerat ett antal delmål för rovdjursrelaterad turism, människors attityder till rovdjur och rovdjursförvaltning, rovdjursskador, illegal jakt, legal jakt, påverkan på människors livskvalitet samt populationsstorlekar och utbredning.

Dalarnas rovdjursförvaltning syftar till att följa ekosystemansatsen och vara adaptiv. Metoder för att uppnå och upprätthålla alla delmål inkluderar populationsreglerande licensjakt, information för bättre förståelse och acceptans för rovdjuren och dess förvaltning, samt olika förebyggande åtgärder för att begränsa rovdjursskador.

En viktig del i Dalarnas rovdjursförvaltning är Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation. Delegationen beslutar om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen, inklusive riktlinjer för bidrag och ersättning för viltskador, samt om den förvaltningsplan för stora rovdjur som styr länets rovdjursförvaltning.

Inom Länsstyrelsen finns 17 personer som direkt arbetar med frågor som rör rovdjur. Av dessa är fem kontorspersonal och 12 personer arbetar aktivt ute i fält, både med inventeringar, med inspektion av rovdjurssäkra stängsel samt med besiktning av rovdjursskador och fällda rovdjur.

 

 Regional förvaltningsplan

På uppdrag av Naturvårdsverket tar Länsstyrelsen fram regionala förvaltningsplaner för stora rovdjur. Planerna ska vara ett verktyg i rovdjursförvaltningen.

Läs förvaltningsplanen här