Har du sett ett rovdjur?

Rapportera spår- och synobservationer av rovdjur, gärna så fort som möjligt. Det är ett värdefullt tillskott i arbetet med att inventera rovdjur. Rapporter kan gärna lämnas till den öppna databasen Skandobs.

Alla observationer av de stora rovdjuren är viktiga i arbetet med att korrekt uppskatta rovdjurspopulationerna. På Skandobs kan du skapa ett användarkonto och registrera via en dator eller mobil.

Länk till Skandobs - http://skandobs.se/

Om du inte har en dator

Länsstyrelsen Dalarna  kan också ta emot rapporter. Tänk bara på att du säkrast får svar under kontortstid:

  • Peter Wallin, Idre, 010-225 03 68 
  • John Halvarsson, Idre/Sälen, 010-225 03 35
  • Jan Tisak, Östra Dalarna, 010-225 03 60 
  • Bert Erikson, Södra Dalarna, 010-225 03 26
  • Fredrik Perols, Södra Dalarna, 010-225 03 40
  • Hans-Olov Hansson, Orsa, 010-225 03 37
  • Lena Berg, Falun, 010-225 03 16 
  • Sven Arnvind, Falun, 010-225 03 79
  • Mats Hallin, 010-225 03 32

Utanför kontorstid kan du nå oss på beredskapsnumret 010-225 05 00.

 

Foto: Staffan Wistrand/www.de5stora.se