Förebyggande åtgärder och ersättningar

Konflikter mellan rovdjur och människa ska i möjligaste mån förebyggas. Länsstyrelsens satsar på rovdjursinventeringar, ekonomiska bidrag för att förebygga och ersätta skador, skyddsjakt, samt att informera och kommunicera med allmänheten om rovdjur.

Viltskadesystemet

Viltskadesystemet omfattar bland annat regler om bidrag och ersättning av viltskador som orsakats av fredat vilt, t.ex. stora rovdjur. För skadeförebyggande åtgärder kan man få ekonomiskt bidrag. Den som råkar ut för viltskador som inte gått att förutse kan också få ersättning.

Bidrag till förebyggande åtgärder 

Man kan ansöka om bidrag till förebyggande åtgärder hos Länsstyrelsen. Ansökan sker på blanketten Bidrag till förebyggande åtgärder och måste vara Länsstyrelsen tillhanda senast 3 månader innan den planerade åtgärden ska sättas in. Mer information om rovdjursförekomst och förebyggande åtgärder kan fås på Länsstyrelsen eller via din närmaste besiktningsperson.

Du kan också söka ersättning för permanenta stängsel mot rovdjur. Här kan du läsa mer om stöd till permanenta stängsel.

Ersättning för rovdjursangripna tamdjur

Den som fått skador på tamdjur förorsakad av stora rovdjur ska omedelbart kontakta Länsstyrelsen eller besiktningspersonal.