Förebyggande åtgärder och ersättningar

Konflikter mellan rovdjur och människa ska i möjligaste mån förebyggas. Länsstyrelsens satsar på rovdjursinventeringar, ekonomiska bidrag för att förebygga och ersätta skador, skyddsjakt, samt att informera och kommunicera med allmänheten om rovdjur.

Viltskadesystemet

Viltskadesystemet omfattar bland annat regler om bidrag och ersättning av viltskador som orsakats av fredat vilt, t.ex. stora rovdjur. För skadeförebyggande åtgärder kan man få ekonomiskt bidrag. Den som råkar ut för viltskador som inte gått att förutse kan också få ersättning.

Bidrag till förebyggande åtgärder 

Man kan ansöka om bidrag till förebyggande åtgärder hos Länsstyrelsen. Ansökan sker på blanketten Bidrag till förebyggande åtgärder och måste vara Länsstyrelsen tillhanda senast 3 månader innan den planerade åtgärden ska sättas in. Mer information om rovdjursförekomst och förebyggande åtgärder kan fås på Länsstyrelsen eller via din närmaste besiktningsperson.

Du kan också söka ersättning för permanenta stängsel mot rovdjur. Här kan du läsa mer om stöd till permanenta stängsel.

Ersättning för rovdjursangripna tamdjur

Den som fått skador på tamdjur förorsakad av stora rovdjur ska omedelbart kontakta Länsstyrelsen eller besiktningspersonal.

Bidrag till skyddsväst för hund

Länsstyrelsen Dalarna ger bidrag till skyddsväst för hund. Skyddsvästarna ska skydda hunden från att bli allvarligt skadad eller dödad då den stöter ihop med rovdjur eller om angrepp sker.

Länsstyrelsen Dalarna har satt upp riktlinjer för bidrag till inköp av skyddsvästar till hund för att förebygga skador av rovdjur. Blankett för ansökan finns till höger. Där framgår också vilka riktlinjer som finns för att få bidraget.


Läs hela beslutet om bidrag till skyddsväst för hund från 2016 här

En hund i skogen med en röd och vitrandig skyddsväst på sig.
Hunden heter Sigge (Skalltorpets Zeke) och är Östsibirisk Laika. Ägare samt fotograf är Mats Svedjetun.