Terrängkörning på barmark

Försäljningen av fyrhjulsdrivna fordon ökar och samtidigt ökar överträdelserna mot terrängkörningslagen. Med bra information vill Länsstyrelsen, polisen och Svenska ATV-föreningen, stävja olovlig körning i naturen.

Grundregeln är; körning på barmark i terrängen med motordrivna fordon är förbjuden.
 Fyrhjuling med släp som körs på fjället  En motorcykel på stig i skogen
OK!
Det är ok att köra terränghjuling på fjället om du gör det som naturbevakare i tjänsten, på väg att underhålla leder och stugor i ett naturreservat.
INTE OK!
Du får inte köra motorcykel i skogen, om det inte är på en därför avsedd motorbana.