Motortrafik i naturen

Fyrhjuling med släp körandes på fjället av naturbevakare

Länsstyrelsen reglerar och följer upp barmarkskörning i terräng samt trafik med snöskoter eller vattenskoter. Avsikten är att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Reglerna skyddar naturen

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige, och snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden, framför allt i fjällen, är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud vid sidan av skoterlederna. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden.

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen. Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter.

Terrängkörning i naturen med motordrivna fordon ingår inte i allemansrätten, det räcker heller inte att ha markägarens tillstånd och skoterleder får inte automatiskt användas för barmarkskörning. Läs mer på följande sidor om hur man tolkar reglerna och vad som gäller för körning på barmark, med snöskoter och med vattenskoter.

 

Samlad information om motortrafik i naturen på Naturvårdsverket

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/

 

 

 Informationsmaterial och handbok

Vad gäller för skoter?
Ladda ned eller beställ folder och affisch om terrängkörning på vintern. Leder kan du hitta i vår nya webb-skoterkarta.
Läs mer om informationsmaterial för snötäckt mark!

Framsida på skoterfolder 

Vad gäller för barmarkskörning? 
Ladda ned eller beställ folder och affisch om vad som gäller för körning på barmark.
Läs mer om informationsmaterial för barmark här!

Bild på affisch och folder om terrängkörning 

Handbok från Naturvårdsverket
Handbok för terrängkörning