Viltförvaltningsdelegationen

Med viltförvaltningsdelegationen samverkar länsstyrelsen i frågor om viltförvaltningen inom länet. Ärenden som tidigare avgjordes av Naturvårdsverket har nu flyttat ner på en regional nivå.

Tanken med en viltförvaltningsdelegation är att beslut ska fattas närmare de människor som är berörda och skapa en lokal förankring och acceptans.

Viltförvaltningsdelegationen beslutar om övergripande riktlinjer för

  • viltförvaltningen inom länet
  • skötsel av älgstammen och i förekommande fall för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna

Ny viltförvaltningsdelegation från 18/12-2014

Nu består viltförvaltningsdelegationen av delvis nya ledamöter. Beslutet gäller från beslutsdatum till och med utgången av år 2018.

Beslutet finns här

Fyllnadsval till Viltförvaltningsdelegationen 2017-2018. Extra ledamöter till naturvårdsintresset samt natur- och ekoturismföretag.

Beslutet finns här

Ledamöter i Länsstyrelsen Dalarnas viltförvaltningsdelegation

Politiska företrädare Landstinget: Birgitta Örjas (s) ersättare - Kjell Persson (s), Viggo Nielsen (s) ersättare -Agneta Andreasson Bäck (s), Ulla Magnusson (mp) ersättare - David Örnberg (v), Jonny Jones (c) ersättare - Agneta Ängsås (c), Kjell Gustafsson (m) ersättare - Lisbeth Mörk-Amnelius (dsp)

Särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt, Polisen: Roger Svensson - ersättare, Anders Stikå

Lokalt näringsliv och turism: Salka Börjesson Eynon, ersättare – Marcus Eldh

Skogsnäringen: Sven-Erik Johansson, ersättare - Clara Hellström

Fäbodbruket: Pierre Hedlund, ersättare - Tin Gumuns

Rennäringen: Benny Jonsson, ersättare - Peter Andersson

Jakt- och viltvårdsintresset: Mats Larsson, ersättare - Helena Tysk 

Naturvårdsintresset:

Asinja Holma , ersättare - Lennart Embro

Bisse Falk, ersättare – Richard Holmqvist

Natur- och ekoturismföretagen: Leif Öster, ersättare Lotta Backlund

Friluftslivsintresset: Lisbeth Backström, ersättare - Gunnar Löfkvist 

Ägare och brukare av jordbruksmark: Malin Pettersson Lindgren, ersättare -  Martin Moraeus

Protokoll från Viltförvaltnings-delegationens möten