Viltförvaltningsdelegationen 

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet. Ärenden som tidigare avgjordes av Naturvårdsverket har nu flyttat ner på en regional nivå.

Tanken med en viltförvaltningsdelegation är att beslut ska fattas närmare de människor som är berörda och skapa en lokal förankring och acceptans.

Viltförvaltningsdelegationen ska besluta om övergripande riktlinjer för

  • viltförvaltningen inom länet
  • skötsel av älgstammen och i förekommande fall för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna

 

Ledamöter i Länsstyrelsen Dalarnas viltförvaltningsdelegation

Politiska företrädare Landstinget: Birgitta Örjas (s) ersättare - Kjell Persson (s), Viggo Nielsen (s) ersättare -Agneta Andreasson Bäck (s), Ulla Magnusson (mp) ersättare - Patrik Andersson (v), Jonny Jones (c) ersättare - Agneta Ängsås (c), Ulf Berg (m) ersättare - Lennart Sacrédeus (kd)

Särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt, Polismyndigheten: Anna-Carin Danielsson

Lokalt näringsliv och turism: Salka Börjesson Eynon, ersättare - Leif Öster

Skogsnäringen: Clara Hellström, ersättare - Lars Karlsson

Fäbodbruket: Pierre Hedlund, ersättare - Tin Gumuns

Rennäringen: Benny Jonsson, ersättare - Peter Andersson

Jakt- och viltvårdsintresset: Mats Larsson, ersättare - Anna-Karin Edevång

Naturvårdsintresset: Lennart Embro, ersättare - Asinja Holma

Friluftslivsintresset: Tord Halvarson, ersättare - Helena Lundin 

Ägare och brukare av jordbruksmark: Martin Moraeus, ersättare - Malin Pettersson Lindgren

Kontakta oss

Stig-Åke Svenson
Chef för naturvårdsenheten
Stig-ake punkt Svenson snabela lansstyrelsen punkt se¤Stig-ake punkt Svenson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250364
070-2177120
Jonas Bergman
Klövvilt
Viltfunktionen
jonas punkt bergman snabela lansstyrelsen punkt se¤jonas punkt bergman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250317