Ändring av älgförvaltning 

Från och med älgjakten 2012 införs ett nytt älgförvaltningssystem i Sverige. Länen får större älgförvaltningsområden som indelats efter naturliga barriärer.

Älgar som går på en myr. Foto:Göran Jansson
Älgar som går på en myr. Foto:Göran Jansson

Älgförvaltningsområdena ska i huvudsak omfatta en egen älgstam. Reglerna för de nuvarande mindre licensområdena ska förenklas. Beslutet ska bland annat förenkla administrationen av älgjakt och skapa en bättre överblick över älgförvaltningen. 

Målen med förvaltningen ska vara att begränsa skador av älg på gröda och skog samt riskerna för trafikolyckor orsakade av älg.

 

   Bild på älgbroschyr  

Broschyr om målsättningen för älgstammen i Dalarnas län. Klicka här

Övergripande riktlinjer

För att underlätta förvaltningen i länet har viltförvaltningsdelegationen beslutat om övergripande riktlinjer för älgförvaltningen. Riktlinjerna presenteras efter årskiftet på Länsstyrelsens hemsida. Målsättningen i korthet för länet fram till 2014:

  • 40 % tjurar av vuxna älgar (nu 34 %).
  • 0,8 kalvar per vuxet hondjur i reproduktion (nu 0,66). 
  • cirka 20 % kalv i vinterstam.
  • Ökad slaktvikt på älg, främst kalv.
  • Tillräckligt antal älgar så att uthållig jakt kan ske. 
  • Minskad andel betesskador i områden där detta är för högt .

Kontakta oss

Jonas Bergman
Funktionssamordnare
Viltfunktionen
jonas punkt bergman snabela lansstyrelsen punkt se¤jonas punkt bergman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250317
Jonas Nordström
Klövviltshandläggare
Viltfunktionen
jonas punkt nordstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤jonas punkt nordstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250485