Flugfiske Storån

I Storån är det bara flugfiske som gäller, alltså fiske med flugspö, fluglina och fluga. Fisket är kvoterat och antalet fiskare är begränsat till max 20 per dygn. Eftersom Storån ligger i ett naturreservat finns förutom allemansrätten fler regler för besökare.

 Utsikt Storån

Foto: Leif Olofsson Helldal

Flugfiskesäsongen i Storån

 • Du kan boka och betala ditt flugfiskekort och boende via www.visitidre.se  
 • Alternativt kan du ringa turistbyrån visitidre på telefon 0253-59 82 00 för bokning och betalning av fiskekort och boende.
 • Turistbyrån Visitidre hanterar alla frågor om bokningar. Om du har frågor i samband med din bokning går det bra att ta kontakt med dem.
 • En bokning per person och säsong.  
 • Klicka här för prislista
 • Vill du boka ett 3- eller 4-dygnskort och dessa är slut finns möjligheten att ringa VisitIdre på 0253-59 82 00 och se om 7-dygnkort finns kvar. De kan då ändra dessa manuellt i systemet så att de tidigare nämnda dygnskorten finns att tillgå. Fastställda perioderna för 3-dygnskortet onsdag-lördag och 4-dygnskortet lördag-onsdag gäller fortfarande.
 • Praktiska detaljer som nycklar, upplysningar av ledsystemet i området får du av stugvärden i Hävlingen. havlingen.dalarna(at)lansstyrelsen.se eller telefon: 0253-201 15.   
       

Storåns flugfiske  

Storån ringlar fram i ett varierat landskap mellan Särsjön i nordväst och ner till sammanflödet med Töfsingån i sydöst. Norr om Storån ligger den storslagna nationalparken Töfsingdalen med en nästintill opåverkad naturskog med tallar på en ålder över 400 år!

Storån passerar en mängd småsjöar, eller så kallade "håar". Området har länge varit välbesökt av fiskare och många platser utefter ån har blivit namngivna efter fiskare eller händelser, till exempel Arnolds sten och Kockudden.

Öringarna och rödingarna i detta fiskeområde är troligen ursprungliga stammar och har därför ett mycket högt bevarandevärde. Området är skyddat som naturreservat och nationalpark, men fiske är tillåtet enligt föreskrifter som Länsstyrelsen fastställer.  

Fiskevårdstanken kring Storåns flugfiske

Det faktum att området är naturskyddat ska återspegla sig i ett ökat naturskyddsansvar även i fiskevården och fiskereglerna. Länsstyrelsens grundläggande principer för fisket och fiskevården i området är få och enkla:

 • Öringarna och rödingarna i området ska skyddas och bevaras.
 • Inplantering i området får ej ske.
 • Det är önskvärt att ett rekreationsfiske av så stor omfattning som möjligt och med samtidigt så hög kvalitet som möjligt ska kunna bedrivas i området.
 • Ingen fisk ska få tas upp innan den har lämnat avkomma vid minst ett tillfälle.
 • Fisket ska bedrivas så att återutsättning av fisk som ej uppfyller reglerna, eller fiskarens egna krav, kan ske utan olägenhet.
 • Antalet fiskare har begränsats till 20 personer - max 20/dygn.

 Content Editor

 Fångstrapport Storån 2004-2011