Djur och natur 

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet i länet. Vi arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

 

Uteåret 2014 Ung

Naturens år samlar ett trettiotal aktörer i en nationell samverkan för naturen. Temat för 2014 är "Uteåret-Ung", vars syfte är att inspirera till att vara mer ute – med särskilt fokus på barn och unga. Vi vill visa på möjligheter när det gäller att få ökad kunskap och förståelse för naturen. Vi vill också öka kunskapen om allemansrätten.

Läs mer på Naturens års webbplats

Uteåret i Dalarna

Var med och delta i våra aktiviteter under året! Det erbjuds guidade turer på Naturumen och en invigningar av naturreservat. På mässor och andra evenemang kan du få tips och information om naturreservat och allemansrätten. Och så har vi underlättat för dig som hellre tar bussen till naturen.

Läs mer om Dalarnas aktiviteter under Uteåret här