Djur och natur

 

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet i länet. Vi arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

Naturens år

Naturens år samlar ett trettiotal aktörer i en nationell samverkan för naturen. Temat som pågår fram till och med 2017 "Ekosystemtjänster".

Läs mer på Naturens års webbplats
Du kan även hitta information om Naturens år på facebook och twitter.