Registrering av fjäderfä

Registrering av av fjäderfä (hobbyuppfödning)
För att få en överblick på vilken uppfödning som finns av fåglar i Dalarna uppmanas alla hobbyuppfödare att meddela sin verksamhet till Länsstyrelsen. Det gäller också den som håller några enstaka djur.