Ansök om tillstånd/dispens från föreskrifter i skyddad natur

Till naturreservat, nationalparkerna och naturminnen finns individuella föreskrifter som reglerar vad man får och inte får göra i området. Länsstyrelsen kan, om det finns särskilda skäl, lämna dispens från föreskrifterna om åtgärden är förenlig med nationalparkens syfte.

I föreskrifterna finns även angivet åtgärder som fordrar länsstyrelsens tillstånd för att bedrivas inom reservatet. I särskilda fall krävs tillstånd från regeringen.

Här finns blankett för dispensansökan från föreskrifter i naturreservat mm.

Du kan välja mellan två blanketter: I den första filen kan du fylla i uppgifterna direkt i datorn. Den andra, word-filen, får du först skriva ut och sedan fylla i.

 Viss verksamhet i skyddad natur kräver tillstånd

 Vilka föreskrifter finns för skyddad natur?