Dispens från biotopskydd

Det finns sju olika naturmiljöer i jordbrukslandskapet som är skyddade. Dessa småbiotoper har så kallat generellt biotopskydd. Alléer är skyddade även när de inte ligger i jordbrukslandskapet. Om du har särskilda skäl till att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada dessa naturmiljöer, kan du ansöka om dispens från biotopskyddsbestämmelserna.

Här hittar du blanketter för att ansökan om dispens från biotopskyddet.

Du kan välja mellan två blanketter:
I den första filen kan du fylla i uppgifterna direkt i datorn. Den andra, word-filen, får du först skriva ut och sedan fylla i.