Ansökan Projektstöd

Projektfinansiering kan ges till insatser som främjar utveckling och förnyelse av det regionala näringslivet, främjar samverkan samt stärker konkurrenskraften i ett antal strategiska områden.

 Läs mer om