Lyssna 

Denna webbplats är ansluten till uppläsningstjänsten "Talande webb". Talande webb läser upp webbsidor, word- och pdf-filer samt sparar uppläst tal som Mp3 och markerar den text som läses upp. Talande Webb är gratis för dig som användare.

This website is connected to the reading service "Talking Web". Talking webb/Talande webb reads web pages, Word and PDF files and save spoken speech as MP3 and select the text that is read out. Talande webb is free for users.

 

Läs mer om/read more about Talande webb

Här kan du gratis ladda ner programmet. Free download: Talande webb