Fågelinfluensa i Sverige

Fågelinfluensa har konstaterats på två platser i Skåne. Det visar analyser vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Det ena fallet gäller en vild fågel, en knipa, som påträffats i Vellinge kommun och som bekräftats bära på fågelinfluensa av typen H5N8. Det andra fallet gäller en värphönsbesättning utanför Helsingborg som är smittad med influensavirus H5. SVA arbetar vidare med att analysera exakt vilken typ av smitta det handlar om. Fågelinfluensa av typen H5N8 har cirkulerat i Europa under hösten. Viruset har aldrig smittat till människa.

​​​​​​​​​När det gäller den smittade värphönsbesättningen har Jordbruksverket beslutat om en spärr, vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna gården.

– Att fågelinfluensa nu påvisas i Sverige är inte helt oväntat, eftersom virus har förekommit hos både tama och vilda fåglar i flera länder i Europa under hösten. Smittan innebär naturligtvis en stor påfrestning för den drabbade gården. För att motverka smittspridning kommer alla fjäderfän att avlivas och anläggningen saneras, säger Karin Åhl, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel.

– Den utveckling vi har sett under de senaste veckorna visar en omfattande spridning av fågelinfluensa hos vild sjöfågel, såväl i vårt närområde som i andra delar av Europa. Ju högre smittrycket är bland de vilda fåglarna desto större är risken att även att fjäderfä drabbas av fågelinfluensa. SVA uppmanar till ökad vaksamhet både vad gäller dödlighet hos vilda fåglar och symptom hos tama fåglar, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.

– Fågelinfluensa av typen H5N8 har aldrig smittat till människa trots att den under flera år funnits bland vildfågel och orsakat utbrott bland tamfågelbesättningar i andra länder. Därför bedömer vi att risken att människa ska smittas i Sverige är i det närmaste obefintlig. Men det finns alltid goda skäl att vara försiktig vid eventuell kontakt med döda fåglar och djur som man hittar i naturen eftersom de även kan bära på andra smittor, säger Anders Wallensten vid Folkhälsomyndigheten.

Livsmedelsverket bedömer att det inte finns någon risk att smittas av att äta ägg eller kyckling.

Mer information
Jordbruksverkets information om fågelinfluensa
SVA:s information om fågelinfluensa
Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa.