Utklippan

Utklippan anläggning
Naturreservatet Utklippan utgörs av Utklipporna som är den sydöstligaste ögruppen i den svenska delen av Östersjön samt marina miljöer med rev och grundområden runt öarna.

 

Utklippan består av de nästan kala öarna, Norraskär, Södraskär och Degerhuvudet samt flera mindre skär. Mellan Norraskär och Södraskär finns en skyddad fiskehamn som numera främst används som gästhamn för fritidsbåtar. På Södraskär ligger Utklippans fyr och de forna fyrvaktarbostäderna. Fyren, fyrvaktarsamhället och miljön på Södraskär och Norraskär är statliga byggnadsminnen. Numera används byggnaderna av Utklippans fågelstation och Svenska Kryssarklubben, Blekingekretsen. I gästhamnen finns en informationspaviljong (uppförd 2015).

På öarna rastar stora mängder flyttfåglar under vår och höst. Fågelstudier bedrivs på öarna, bland annat genom ringmärkning av fåglar.  

I Utklippornas hällkar med mer eller mindre bräckt vatten, leker flera groddjursarter. Vanligast är den grönfläckiga paddan som numera bara finns på Utklipporna och på några få platser i Skåne. Även den sällsynta strandpaddan (stinkpaddan), vanlig padda, åkergroda och långbensgroda finns här. Mer information om groddjur på Utklippan finns här.

Havsmiljön kring öarna är genom sin orördhet av stort marinbiologiskt värde. De exponerade marina områdena har en väl utvecklad vegetation av blås- och sågtång. Gråsäl ses ofta vila på Degerhuvudet och klipporna där omkring och ibland även knubbsäl.  

Natura 2000

Det ursprungliga naturreservatet, som är en central del av naturreservatet Utklippan, ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitatdirektivet och fågeldirektivet, område SE0410040 Utklippan.

Miljökvalitetsmål

Naturreservatet Utklippan bidrar till att uppfylla miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, och Ett rikt växt- och djurliv.

Vägbeskrivning

Utklippan kan endast nås med båt. Se karta Utklippan.

Anordningar

Gästhamn, toalett, rast- och grillplatser. Vandrarhem och café är tillfälligt stängt för renovering, och öppnar troligen 2018.

Tänk på att du inte får:

  • skada mark, fast naturföremål eller ytbildning
  • skada byggnader och anläggningar
  • otillbörligt störa djurlivet
  • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt
  • medföra hund, katt eller annat rovdjur som inte är kopplat
  • göra upp eld annat än på anvisad eldplats
  • använda engångsgrillar
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs  

samt att det råder dykförbud i anslutning till en ammunitionstipplats.

 

Fakta

Bildat år: 1988
Utvidgat år: 2011
Kommun: Karlskrona
Areal: 1717 ha varav 13 ha land
Markägare: Statens fastighetsverk
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen
Fastighetsförvaltare - byggnader och hamnanläggningar: Statens fastighetsverk


Get Microsoft Silverlight