Naturreservat i Blekinge län

Blekinges naturreservat utgör pärlorna i vårt vackra landskap. Mångfalden av naturtyper, alltifrån skärgårdens öppna strandängar till skogarnas artrika miljöer, ger besökare möjlighet att hitta sina favoritställen. Nedanför finns naturreservaten listade i alfabetisk ordning. Letar du efter ett reservat i en viss kommun eller inom en viss kategori kan du använda rutorna till höger.

Här kan du läsa hur naturreservat bildas och om den skogsstrategi som länsstyrelsen tagit fram tillsammans med Skogsstyrelsen.

Bildande av naturreservat bidrar till att uppfylla flera av miljökvalitetsmålen.

Krysslista

Nu finns det en krysslista där du kan hålla reda på vilka naturreservat som du har besökt och ska besöka. Ladda ner pdf-filen

Krysslista Blekinges naturreservat 2018 (01).pdf