Vindkraft

Planeringsunderlag för vindkraft
Syftet med bilden är att få en regional överblick över var kommunerna pekat ut lämpliga/prioriterade områden för vindkraftsetablering och hur detta sammanfaller med vindförhållanden och var den verkliga etableringen av vindkraftverk sker.