Sjötrafikföreskrifter  

Sjökort

Länsstyrelsen får efter ansökan från myndigheter, kommuner eller enskilda personer meddela föreskrifter för sjötrafiken på vattenområden inom länet. Sådana föreskrifter kan vara:

  1. fartbegränsningar
  2. förbud mot ankring
  3. begränsning i rätten att utnyttja vattenområde för båttävling, vattenskidåkning etc
  4. andra begränsningar som behövs från miljösynpunkt, säkerhetsskäl eller liknande

Permanenta sjötrafikföreskrifter i Blekinge:

Grundföreskrift

10 FS 2001:1 pdf Sjötrafiken inom vissa vattenområden i Blekinge.

Ändringar i grundföreskriften

10 FS 2001:16 Rättelse av föreskrifterna om sjötrafiken inom vissa vattenområden i Blekinge

10 FS 2001:32 Föreskrift med rättelse av Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om sjötrafiken inom vissa vattenområden i Blekinge län

10 FS 2003:44 Förbud mot ankring och icke militär dykning i inloppet till Karlshamn

10 FS 2008:55
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om ändring av föreskrift om fartbegränsning i Gäst- Olje- och Handelshamnen med Stumholmssund i Karlskrona kommun

10 FS 2008:57
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om ändring av föreskrift om fartbegränsning Lyckebyån, Lyckebyfjärden, Sunna kanal och Lindesnäsviken i Karlskrona kommun

10 FS 2008:58
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om ändring av föreskrift om fartbegränsning i sundet Yttre Park - Ytterön i Karlskrona kommun

10 FS 2009:8
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om ändring av föreskrift om förbud mot framförande av maskindrivet fartyg i sjön Stora Alljungen i Karlskrona kommun

Nya föreskrifter

10 FS 2001:15 Ankringsförbud till skydd för elkabel inom vissa vattenområden i Blekinge län.

10 FS 2002:28 Ankringsförbud till skydd för en slang i havet utanför fastigheten Hästö 3:37, Karlskrona kommun

10 FS 2006:2 Fartbegränsning vid Verköbron i Karlskrona kommun

10 FS 2006:18 Fartbegränsning i Ungskärs hamn i Karlskrona kommun

10 FS 2009:11
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om ankringsförbud till skydd för avloppstub i Pukaviksbukten, Karlshamns kommun

10 FS 2009:27
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om ändring av föreskrift om fartbegränsning vid Verköbron i Karlskrona kommun

10 FS 2009:28
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om fartbegränsning vid Tärnö, Karlshamns kommun

10 FS 2010:36
Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om begränsning av farleden vid Hasslöbron i Karlskrona kommun

10 FS 2011:18
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om  fartbegränsning i sundet mellan Sjuhalla och Ramsö, Karlskrona kommun

10 FS 2012:11
Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om fartbegränsning i Tärnöskärgård, Karlshamns kommun

10 FS 2012:20
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde vid Kungsbron, Karlskrona kommun

10 FS 2012:28
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig avstängning av del av Stumholmsbadet, Karlskrona kommun

10 FS 2013:1
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun

10 FS 2013:4
Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om fartbegränsning runt Hallö, Karlshamns kommun

10 FS 2014:4
Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun

10 FS 2014:7
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om sjötrafiken inom vissa vattenområden i Blekinge län

10 FS 2015:3
Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun

10 FS 2015:4
Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde, Karlshamns kommun

Kontakta oss

Sofia Kullman
Rätts och djurskydd
sofia punkt kullman snabela lansstyrelsen punkt se¤sofia punkt kullman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240121

Läs mer

Gummibåt och dykare

Sjötrafikförordningen, SFS 1986:300 är den svenska lag som reglerar sjötrafiken

Sjöfartsverket
Vattenskoter