Byggnadsvård 

Fasadarbete på Huberndinska huset i Karlskrona

Byggnadsvården är en del i Länsstyrelsens långsiktiga arbete för att bevara länets kulturmiljö. Du kan ansöka hos oss om byggnadsvårdsbidrag.

Byggnadsvårdsbidrag

För att bebyggelse ska behålla sitt kulturhistoriska värde är det viktigt att vård och underhåll samt ombyggnader sker utifrån de enskilda husens förutsättningar. Det är också viktigt att använda kulturhistoriskt riktiga material och metoder för att ta tillvara på byggnadernas karaktär och utseende samtidigt som man värnar om de traditionella hantverken.

Enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag kan ansöka hos Länsstyrelsen om ett statligt bidrag för att vårda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, ett så kallat byggnadsvårdsbidrag. Upprustning som blir dyrare än normalt kan delvis finansieras genom bidraget, vi kan ge 50–90 procent av den överkostnad som är kulturhistoriskt motiverad.


Kontakta oss

Anna-Karin Skiöld
Bebyggelseantikvarie
Avdelningen för samhällsutveckling
Anna-Karin punkt Skiold snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna-Karin punkt Skiold snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240196
Helena Rosenberg
Bebyggelseantikvarie
Avdelningen för Samhällsutveckling
helena punkt rosenberg snabela lansstyrelsen punkt se¤helena punkt rosenberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240114