Solceller 

Stödet avser solceller och inte solfångare. Stödet omfattar dock solel-/solvärmehybrider som är en speciell typ av solcellsmodul där solcellerna kyls med ett medium och värmen tas tillvara i form av varmvatten.

Solceller på ett villatak

Förutsättningarna för stödet till solceller är följande:

  • Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem
  • Bidraget är på 45 % för åtgärder som slutförs före 1 februari 2013. För åtgärder som slutförts efter detta datum är bidraget 35 %. Bidraget beräknas på hela solcellsinstallationen, både material och arbete.
    OBS! Ansökningar som har lämnats in men som länsstyrelsen inte beslutat om ännu hanteras enligt den nya förordningen.
  • Alla typer av sökanden kan söka stödet.
  • Det maximala stödbeloppet är 1,5 mil­joner kronor per byggnad för åtgärder som slutförts före den 1 februari 2013. För åtgärder som slutförts därefter är maxbeloppet 1,2 miljoner kronor. 
  • Stödet gäller till den 31 december 2016.

Ansökan om bidrag skickas till Länsstyrelsen men ansökningsblanketten finns på Energimyndighetens webbplats. När din ansökan kommit in till länsstyrelsen registreras denna och placeras i kö, i väntan på beslut. Länsstyrelsen fattar beslut om stöd så snart som det finns tillgängliga stödmedel. När man får beslut om stöd skickar länsstyrelsen också med en blankett för utbetalning av stödet samt information om vilka uppgifter som behöver skickas in för att stödet ska betalas ut. När man har slutfört sitt projekt ska denna blankett fyllas i och handlingarna skickas till länsstyrelsen, som därefter kan betala ut stödet.   

För ansökningsblankett och vidare information se Energimyndighetens webbplats .

Kontakta oss

Carola Johansson
Avdelningen för Samhällsutveckling
Carola punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Carola punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240151
072-5160151