Solceller

Stödet avser solceller och inte solfångare. Stödet omfattar dock solel-/solvärmehybrider som är en speciell typ av solcellsmodul där solcellerna kyls med ett medium och värmen tas tillvara i form av varmvatten.
Solceller på ett villatak

Förutsättningarna för stödet till solceller är följande:

  • Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem
  • Bidraget är på 30 procent till företag och 30 procent till övriga från och med 1 januari 2018. För ansökningar som kommit in innan 1 januari 2015 gäller, 35 procent för övriga och 30 procent till företag. Det nya beslutet från 1 januari gäller inte de beslut som redan är beviljade. Bidraget beräknas på hela solcellsinstallationen, både material och arbete, rotavdrag får ej sökas på samma åtgärd. Alla typer av sökanden kan söka stödet.
  • Förordning om statligt stöd till solceller (2009:689)
  • Det maximala stödbeloppet är 1,2 mil­joner kronor per byggnad.
  • Stödet gäller till den 31 december 2020.
  • Skatterabatt från 1 januari är införd med 0,60 öre/kWt, denna rabatt görs i deklarationen.
    (Lag om ändring i Inkomstskattelagen

Ansökan om bidrag skickas till Länsstyrelsen men ansökningsblanketten finns på Energimyndighetens webbplats. När din ansökan kommit in till länsstyrelsen registreras denna och placeras i kö, i väntan på beslut. Länsstyrelsen fattar beslut om stöd så snart som det finns tillgängliga stödmedel. När man får beslut om stöd skickar länsstyrelsen också med en blankett för utbetalning av stödet samt information om vilka uppgifter som behöver skickas in för att stödet ska betalas ut. När man har slutfört sitt projekt ska denna blankett fyllas i och handlingarna skickas till länsstyrelsen, som därefter kan betala ut stödet.   

För ansökningsblankett och vidare information se Energimyndighetens webbplats.