Forntiden möter framtiden i Blekinge

karta

Undersökningarna är klara och det som sker nu är analyser av prover, fynd och fornlämningar.

Är du nyfiken på hur arkeologer arbetar och vad som händer med fynden efter de arkeologiska undersökningarna?

Titta då på den nya filmen i serien om blekingE22.

Undersökningarna genomfördes under 2011 på den nya sträckningen av E22 mellan Sölve-Stensäs i Blekinge. 

Vägen ska tas i bruk 2014.

I nästan 40 år har man planerat en större väg genom Blekinge för att knyta ihop södra Sverige och alla Blekinges viktiga hamnar till en infrastruktur som hela landet har nytta av. År 2010 beslutades att Trafikverket kan bygga en ny 15 km lång fyrfältsväg med mitträcke av E22 mellan Sölve och Stensnäs. Utbyggnaden skapar stora vinster för både länets invånare och företag.

Vägbygget börjar med en av de största arkeologiska undersökningarna i Sverige. Under förundersökningarna har man funnit flera intressanta fornlämningsområden som är spridda i både tid och rum från äldre stenåldern till sen järnålder som består bland annat av boplatslämningar och gravfält. Trafikverket Region Syd är beställare och bekostar undersökningen som genomförs av Blekinge Museum.