Restaurering av två invallade havsvikar i Blekinge –Utredning av förutsättningar och förväntat resultat

Framsida rapport 2016:24
Löpnummer:
2016:24
Diarienummer:
584-1743-2015
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publicerad:
2017
Sidantal:
50
Elleholm-Stensnäs och Säby-Möcklö är efter Vesan de två största invallade och torrlagda havsvikarna i Blekinge. Syftet med invallningarna är att skapa produktiv jordbruksmark, men de har även medfört att stora naturvärden har gått till spillo. De stora grundområdena på gränsen mellan land och hav var förut en viktig miljö för både växter, fåglar och fiskar.
Kommentar: