Näringsbelastning på Brunnsviken -utredning av befintlig påverkan samt utredningsförslag

Framsida rapport 2016:23
Löpnummer:
2016:23
Diarienummer:
584-1743-2015
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publicerad:
2017
Sidantal:
12
Brunnsviken i Ronneby kommun är en avsnörd havsvik som gränsar till ett invallat och utdikat grundområde. Invallningen syftar till att göra mark tillgänglig för jordbruk, främst bete och vallodling, och dräneringsvatten från området pumpas till en kanal som leder vattnet genom Brunnsviken på sin väg mot havet. Brunnsviken betecknas som en gloflada, det vill säga en avsnörd havsvik med begränsat men kontinuerligt vattenutbyte med havet.
Kommentar: