Marin inventering av skyddsvärda områden i Blekinges skärgård 2014-2016

Framsida rapport 2016:15 Marin inventering av skyddsvärda områden i Blekinges skärgård 2014-2016
Löpnummer:
2016:15
Diarienummer:
511-699-2015
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publicerad:
2017
Sidantal:
96
Länsstyrelsen i Blekinge har inventerat marina områden under 2014-2016 med syfte att ta fram kunskapsunderlag för inrättande av marina biotopskydd. Resultaten visar att flera grunda vikar har hög kvalitet i form av värdefulla miljöer för till exempel fiskrekrytering eller friska musselbestånd (biogena rev) som är särskilt skyddsvärda i Östersjön.
Kommentar: