Intelligent fjärrvärmenät - Karlshamnsmodellen

Framsida rapport 2015:Intelligent fjärrvärmenät
Löpnummer:
2015:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publicerad:
2015
Sidantal:
21
Utveckling av utvärderingsprocess samt ökad medvetenhet om modellens fördelar.

Denna rapport beskriver slutsatser och erfarenheter från projektet ”Kompetensutveckling inför framtidens intelligenta fjärrvärme” som Karlshamn Energi och Karlshamns-bostäder gemensamt ansökte om från Klimatmiljonen via Länsstyrelsen Blekinge.
Kommentar: