Inventering av potentiella biogasanvändare i Sölvesborg kommun

Öppna rapporten 2015:15 i nytt fönster
Löpnummer:
2015:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publicerad:
2015
Sidantal:
36
Denna rapport beskriver förutsättningarna för att etablera ett tankställe för biogas i Sölvesborgs kommun samt möjligheterna att använda biogas för uppvärmning av byggnader.
Kommentar: