Restvärme i Blekinge

Framsida 2014:26 Restvärme i Blekinge
Löpnummer:
2014:26
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publicerad:
2014
Sidantal:
21
Att öka tillvaratagandet av industriell restvärme (spillvärme) är ett viktigt steg för att minska resursförbrukningen och påverkan på miljön. Dessutom är det ett sätt att effektivisera
företagandet och därmed öka konkurrensförmågan liksom att det kan skapa arbetstillfällen i och därmed utveckling av energibranschen.
Kommentar: