Regionalt miljöövervakningsprogram för Blekinge län 2015-2020

Framsida rapport 2014:20 Regionalt miljöövervakningsprogram för Blekinge län 2015-2020
Löpnummer:
2014:20
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publicerad:
2014
Sidantal:
177
Länsstyrelserna har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att revidera den regionala miljöövervakningen och ta fram ett nytt program för åren 2015-2020. Detta program redovisar den planerade
miljöövervakningen för Blekinge län och beskriver den verksamhet som pågår i länet.
Kommentar: