Mer bioenergi i Blekinge – Uppdatering och komplettering av underlag till handlingsplan

Framsida rapport 2014:18
Löpnummer:
2014:18
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publicerad:
2014
Sidantal:
69
Länsstyrelsen i Blekinge har, liksom övriga länsstyrelser i landet, tagit fram en klimat- och energistrategi för länet. Syftet med strategierna är att förverkliga de nationella energi- och klimatmålen på regional nivå. Blekinges långsiktiga mål till år 2050 ligger i linje med den svenska klimatvisionen, d.v.s. inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2050.
Kommentar: