Handlingsplan för Bioenergi Blekinge län

Framsida 2014:17 Virkesupplag bioenergi
Löpnummer:
2014:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publicerad:
2014
Sidantal:
21
För att främja en fortsatt utveckling av bioenergisektorn behövs politiskt stöd. Den regionala
handlingsplanen för bioenergi i Blekinge län är ett redskap för att genomföra åtgärder som kan
bidra till en fortsatt utveckling av bioenergisektorn.
Kommentar: