Stora möjligheter att producera mer biogas i Blekinge!

Framsida på rapporten
Löpnummer:
2013:9
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publicerad:
2013
Sidantal:
100
Hushållsavfall, avloppslam och gödsel innehåller en stor mäng energi som borde untyttjas. I Blekinge uppskattas potentialen till drygt 120 GWh/år, vilket kan jämföras med behovet för busstrafiken i länet på totalt 28 GWh/år. Den största potentialen finns i lantbrukets gödsel.

Läs mer i rapporten: Biogas i Sydost 2012 - En potentialstudie för Kronobergs, Kalmar och Blekinge län
Kommentar: