Broschyr om Länsstyrelsen

Omslag broschyr om länsstyrelsen
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
 
Länsstyrelsen har en unik ställning i det demokratiska systemet eftersom vi är en länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Sverige är indelat i 21 län. Alla län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig, samordnande myndighet med ansvar för tillsyn. Vi är också en servicemyndighet och en instans för överklagande.
Kommentar: