Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys - naturolyckor

Framsida rapport 2012:7
Löpnummer:
2012:7
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publicerad:
2012
Sidantal:
60
Utredning av risker för ras och skred, erosion och översvämning i Blekinge, samt hur riskerna förändras i framtida klimat. I utredningen identifieras vilken bebyggelse, vilka vägar, miljöfarliga verksamheter, förorenade områden och vattenskyddsområden som ligger i riskområde för ras och skred, erosion eller översvämning. Utredningen är framtagen av Statens Geotekniska Institut.
Kommentar:


OBS - Uppdaterat kartunderlag!

Flera kartunderlag har uppdaterats efter att denna sårbarhetsanalys utfördes. Information och länkar för hämtning av uppdaterat GIS-underlag finns sammanställt här:
Länkar_Planeringsunderlag_klimat.pdf