Projekt strömstare i Blekinge - Sammanställning av inventering 1996-2010

Framsida rapport 2012:6
Löpnummer:
2012:6
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publicerad:
2012
Sidantal:
30
Länsstyrelsen ansvarar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av strömstare ingår i programområdet Landskap inom delprogrammet Artövervakning – strömstare och forsärla.
Kommentar: