Projekt strömstare i Blekinge - Sammanställning av inventering 1996-2010 

Framsida rapport 2012:6
Löpnummer:
2012:6 
Diarienummer:
502-2708-10 
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527 
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
30 
Länsstyrelsen ansvarar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av strömstare ingår i programområdet Landskap inom delprogrammet Artövervakning – strömstare och forsärla.

Kontakta oss

Therese Asp
Avdelningen för kunskapsuppbyggnad
Therese punkt Asp snabela lansstyrelsen punkt se¤Therese punkt Asp snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240200
070-9387130