Grönfläckig padda i Blekinge 2011 – Utplantering på Flakskär 

Framsida rapport 2012:2
Löpnummer:
2012:2 
Diarienummer:
511-2608-11 
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527 
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
22 
Den grönfläckiga paddan är Sveriges mest sällsynta groddjur med en total populationsstorlek på endast 1000-2000 individer på ett fåtal lokaler. Arten är därför rödlistad av Artdatabanken som akut hotad (CR) i den senaste rödlistan från 2010.