Grönfläckig padda i Blekinge 2011 – Utplantering på Flakskär

Framsida rapport 2012:2
Löpnummer:
2012:2
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publicerad:
2012
Sidantal:
22
Den grönfläckiga paddan är Sveriges mest sällsynta groddjur med en total populationsstorlek på endast 1000-2000 individer på ett fåtal lokaler. Arten är därför rödlistad av Artdatabanken som akut hotad (CR) i den senaste rödlistan från 2010.
Kommentar: