Till landet! Kustnära fritidshusbygge i Blekinge

Framsida rapport 2011:12
Löpnummer:
2011:12
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publicerad:
2011
Sidantal:
83
Sportstuga, sommarstuga, sommarställe, fritidshus, landställe, stuga, och torp är eller kan vara en benämning på samma sak ‐ den plats där vi spenderar semestern. Fritidshuset har en
självklar plats i den svenska semesterplaneringen allt sedan semesterlagstiftningen på slutet av 1930‐talet. Användandet och utformningen av fritidshusen har sedan dess förändrats
med tiden.
Kommentar: