Miljöekstra

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att samordna och följa upp miljömålsarbetet i Blekinge. För att sprida information om miljöarbetet i länet ger Länsstyrelsen ut ett digitalt nyhetsbrev.

vinjett Miljöekstra  Miljömålsillustrationer: Tobias Flygar

 

Nyhetsbreven innehåller korta artiklar med länkar till ytterligare information. Alla aktörer i Blekinge, dvs. kommuner, landstinget, intresseorganisationer, myndigheter m.fl. är välkomna att bidra med artiklar till nyhetsbladet!

Om du vill berätta något eller har frågor angående nyhetsbrevet så hör av dig till miljoekstra.blekinge@lansstyrelsen.se

Gör så här för att bli prenumerant:
Öppna nyhetsbrevet med hjälp av länken nedan. Överst kommer då en list fram och längst till vänster finns ”subscribe”. Klicka - då öppnar sig ett nytt fönster där man fyller i namn och mejladress. Klart!

 

Miljöekstra 2018

Miljöekstra, mars 2018

Miljöekstra, februari 2018

 

Miljöekstra 2017

Miljöekstra, oktober 2017

Miljöekstra, sommar 2017

Miljöekstra, juni 2017

Miljöekstra, april 2017

Miljöekstra, mars 2017

Miljöekstra, januari 2017

 

Miljöekstra 2016

Miljöekstra, okober 2016

Miljöekstra, september 2016

Miljöekstra, juni 2016

Miljöekstra, maj, 2016

Miljöekstra, mars nr 2, 2016

Miljöekstra, mars nr 1, 2016

Miljöekstra, februari 2016

Miljöekstra, januari 2016

 

Miljöekstra 2015

Miljöekstra, december 2015

Miljöekstra, november 2015 - RunForYourLife

Miljöekstra, oktober 2015

Miljöekstra, september 2015

Miljöekstra, september 2015 - Sök klimatinvesteringsstöd! 

Miljöekstra, sommar 2015

Miljöekstra, juni 2015

Miljöekstra, april 2015

Miljöekstra, mars 2015

 

Miljöekstra 2014

Miljöekstra, december 2014

Miljöekstra, oktober 2014

Miljöekstra, juni 2014

 

Miljöekstra 2013

Miljöekstra nr 2, 2013

Miljöekstra nr 1, 2013

 

Miljöekstra 2011
Miljöekstra nr 1, 2011 

 

Miljöekstra 2010
Miljöekstra nr 3, 2010 
Tema: Miljö & Hälsa, Begränsad klimatpåverkan, Natur & Kultur, Vatten

Miljöekstra nr 2, 2010
Tema: Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Miljöekstra nr 1, 2010
Tema: Vatten, Landskap och biologisk mångfald, Biosfär, Hälsa


Miljöekstra 2009
Miljöekstra nr 3, 2009
Tema: Miljöövervakning, Naturvård, Vattendirektivet, Biosfärkandidat

Miljöekstra nr 2, 2009 
Tema: Naturens år och Vattendirektivet.

Miljöekstra nr 1, 2009


Miljöekstra 2008
Miljöekstra nr 3, 2008

Miljöekstra nr 2 2008
Tema: Frisk luft, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö.

Miljöekstra nr 1 2008
Tema: Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv


Miljöekstra 2007
Miljöekstra nr 3, 2007
Tema: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö

Miljöekstra nr 2, 2007
Tema: Giftfri miljö, Kulturmiljö

Miljöekstra nr 1, 2007
Tema: uppföljning av miljömålen; grundvatten


Miljöekstra 2006
Miljöekstra nr 3, 2006
Tema: Hav i balans, levande kust och skärgård; Vattendirektivet

Miljöekstra nr 2, 2006
Tema: biologisk mångfald

Miljöekstra nr 1, 2006
Tema: försurning; sjöar och vattendrag