Nyhetsblad 

Länsstyrelsen ger för närvarande ut ett nyhetsblad: Miljöekstra, ett nyhetsblad om miljömålsarbetet i länet med tre nummer per år. Samtliga nummer finns tillgängliga som pdf-filer under länkarna till vänster.

Landsbygd i Blekinge var en tidskrift som gavs ut av länsstyrelsens lantbruksenhet och riktade sig till länets lantbrukare.Tidskriften kom ut med fem eller sex nummer per år och informerade kortfattat om aktuella kurser, regler och stöd. Nummer 2 2009 var sista numret. Samtliga nummer finns tillgängliga som pdf-filer under länkarna till vänster.