Upphandlingar 

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.    

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.  

Lyckå slottsruin

Upphandlingen rör arbeten på Lyckå slottsruin från mitten av 1500-talet, belägen vid Lyckeby. Arbetet omfattar återmontering av urfallna stenar och skolning, fogningsarbeten, murning, klottersanering med mera.

Kontakt: Karl-Oskar Erlandsson. Se kontaktuppgifter upp till höger.

Anbudsformulär Lyckå slottsruin.

Administrativa föreskrifter Lyckå slottsruin.

Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin.

Arbets- och materialbeskrivning Lyckå slottsruin.

Arbetsområdets gränser Lyckå slottsruin.

Mängdförteckning Lyckå slottsruin.

Långasjönäs pappersbruksruin

Upphandlingen rör arbeten på Långasjönäs pappersbruksruin från 1857, belägen vid Nötabråne i Karlshamns kommun. Arbetet omfattar återmontering av urfallna stenar och skolning, förstärkningsarbeten av murverk, fogningsarbeten med mera.

Kontakt: Karl-Oskar Erlandsson. Se kontaktuppgifter upp till höger.

Anbudsformulär Långasjönäs pappersbruksruin.

Administrativa föreskrifter Långasjönäs pappersbruksruin.

Arbetsmiljöplan Långasjönäs pappersbruksruin.

Arbets- och materialbeskrivning Långasjönäs pappersbruksruin.

Arbetsområdets gränser Långasjönäs pappersbruksruin.

Mängdförteckning Långasjönäs pappersbruksruin.

Ramavtal för stängsling Länsstyrelsen i Blekinge

Syftet med upphandlingen är att tillgodose länsstyrelsens behov av stängsel för betesdjur i skyddade områden och i områden som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter. Målet är att sätta 5-10 km stängsel varje år.

Anbudsförfrågan Ramavtal för stängsling Länsstyrelsen i Blekinge.

Bilaga 1. Anbudsformulär.

Bilaga 2. Förlaga ramavtal.

Bilaga 3. Bilaga ... till anbudet.

Bilaga 4. Exempel på åtgärdsbeskrivning.

Bilaga 4b. Karta Mörrumsån Knaggalid.

Bilaga 5. Stängselguide.

Checklista.

Kontakt: Karin Bergman. Se kontaktuppgifter upp till höger.

Reparation av brygga i Lindö udde naturreservat i Ronneby kommun

Anbudsförfrågan av brygga i Lindö udde naturreservat. Bilaga 1 och 2 ingår.

Bilaga 3. Foton Lindö udde brygga.

Bilaga 4. Karta Lindö udde.

Bilaga 5. Inspektionav Lindö udde brygga.
Filmerna som listas i bilagan kan beställas av Karin Bergman.

Kontakt: Karin Bergman. Se kontaktuppgifter upp till höger.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Karin Bergman
Avdelningen för kunskapsuppbyggnad
Karin punkt K punkt Bergman snabela lansstyrelsen punkt se¤Karin punkt K punkt Bergman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240117
Karl-Oskar Erlandsson
Antikvarie
Avdelningen för Samhällsutveckling
Karl-Oskar punkt Erlandsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Karl-Oskar punkt Erlandsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240227