Upphandlingar 

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.    

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.  

Pågående upphandling

Länsstyrelsen Blekinge län inbjuder till anbudsgivning inom kompetensutveckling av verksamma i lantbruks- och trädgårdsföretag inom miljöområdet 2014-2015.

Kompetensutveckling inom projektet Greppa Näringen.

Kontakta oss

Anders Gunnarsson
Avdelningen för Samhällsutveckling
Anders punkt Gunnarsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Anders punkt Gunnarsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240140