Upphandlingar 

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.    

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.  

Upphandling av revidering av skötselplan för  kulturreservatet Ronneby brunnspark och upprättande av trädvårdsplan för byggnadsminnet Ronneby brunnspark.

Uppdraget omfattar skötselplan för hela kulturreservatets område och trädvårdsplanen alla de träd som ingår i byggnadsminnets skyddsområde.

Läs mer i förfrågningsunderlaget nedan med bilagor och övriga underlag rörande området med dess olika skydd.

Sista anbudsdag 6 maj 2015.

Svar på ställda frågor publiceras efterhand i rutan till höger.

Kontaktpersoner:
Helena Rosenberg, 010- 224 01 14, helena.rosenberg@lansstyrelsen.se
Magnus Petersson, 010- 224 02 21, magnus.petersson@lansstyrelsen.se

Förfrågningsunderlag.

Beslutet för bildandet av kulturreservatet Ronneby Brunnspark (med beslutsdatum 2003-04-04 och dnr 436-4595-02).

Skötselplan för Kulturreservatet Ronneby Brunnspark (2003-04-04).

Protokoll från fältinventering för de olika delområdena i Brunnsskogen; värden, historik, skötselmål, hot, åtgärdsbeskrivning och – prioriteringar (2005-01-16).

Ronneby Brunnspark vårdplan (SLU Rapport 00:5, 2002).

Trädinventeringen över Brunnsparkens träd (Vollbrecht).

Checklista för trädvårdsplan (Länsstyrelserna).

Bevarandeplan för Natura 2000-område Brunnsskogen (2005-09-09).

Kompletterande dokument

Områdeskarta.

Upphandling 1. Upphandling av konsulttjänster för förstudie av "Olofström, Lönqvist metallindustri, Toffelvägen"

Vi vill uppmärksamma er om att vi har en aktuell upphandling som kan intressera ert företag. För att läsa mer om upphandlingen klicka på följande länk: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=73040

Vänliga hälsningar Länsstyrelsen i Blekinge Län
Stefan Andersson Upphandlingsenheten
Telefon: +46 10 224 01 10
E-post: stefan.andersson@lansstyrelsen.se

FFU-Lönqvist.
1Foton-platsbesök-2014-04-14.
2Fotovinklar.
3Karta.
4Karta.
5Karta.
6Karta.
7Interiör.
8Text-utredning-1993.
9Ritning-utredning-1993.
10Mifo-historik-F1060-0010.