Upphandlingar 

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.    

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.  

Aktuell upphandling av konsulttjänster för förstudier av "Olofström, Lönqvist metallindustri, Toffelvägen"

Vi vill uppmärksamma er om att vi har en aktuell upphandling som kan intressera ert företag. För att läsa mer om upphandlingen klicka på följande länk: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=73040

Vänliga hälsningarLänsstyrelsen i Blekinge Län
Stefan Andersson Upphandlingsenheten
Telefon: +46 10 224 01 10
E-post: stefan.andersson@lansstyrelsen.se

FFU-Lönqvist.
1Foton-platsbesök-2014-04-14.
2Fotovinklar.
3Karta.
4Karta.
5Karta.
6Karta.
7Interiör.
8Text-utredning-1993.
9Ritning-utredning-1993.
10Mifo-historik-F1060-0010.