Upphandlingar 

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.    

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen. 

Länsstyrelsen Blekinge inbjuder till anbudsgivning avseende köp av kompetensutveckling inom Greppa Näringen 2015-16.

Sista anbudsdag måndagen den 26 oktober 2015.

Kontaktperson: Anders Gunnarsson, 010- 224 01 40, anders.gunnarsson@lansstyrelsen.se

 

Anbudsunderlag

Bilaga1. Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2015 -2017

Bilaga 2. Sanningsförsäkran

Bilaga 3. Huvudblankett

Bilaga 4. Företags- och personalblankett

Bilaga 5. Erfarenhet/referenser

Bilaga 6. Plan för fortbildning av personal

Bilaga 7. Anbud enskild rådgivning