Upphandlingar 

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.    

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.  

Upphandling 1. Upphandling av konsulttjänster för förstudie av "Olofström, Lönqvist metallindustri, Toffelvägen"

Vi vill uppmärksamma er om att vi har en aktuell upphandling som kan intressera ert företag. För att läsa mer om upphandlingen klicka på följande länk: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=73040

Vänliga hälsningar Länsstyrelsen i Blekinge Län
Stefan Andersson Upphandlingsenheten
Telefon: +46 10 224 01 10
E-post: stefan.andersson@lansstyrelsen.se

FFU-Lönqvist.
1Foton-platsbesök-2014-04-14.
2Fotovinklar.
3Karta.
4Karta.
5Karta.
6Karta.
7Interiör.
8Text-utredning-1993.
9Ritning-utredning-1993.
10Mifo-historik-F1060-0010.

Upphandling 2. Byggnation av faunapassager vid Tararp och Trånhem i Ronneby kommun

Uppdraget omfattar byggnation av två faunapassager, en i Tararp och en i Trånhem. Arbetena kommer att utföras enligt tekniska beskrivningar. Faunapassagerna som ska anläggas får formen av ett omlöp, dvs en naturliknande fiskväg vid sidan av dammarna som utjämnar fallhöjden så att fisk och andra organismer kan passera dammarna året runt vid samtliga flöden.

Kontaktpersoner:

Andreas Nilsson, 010- 22 40 180, andreas.nilsson@lansstyrelsen.se
Jonas Johansson, 010- 22 40 153, jonas.johansson@lansstyrelsen.se

Förfrågningsunderlag Tararp Trånhem samt bilaga 1.pdf

Bilaga 2 TB Tararp.pdf

Bilaga 3 TB Trånhem.pdf

Bilaga 4 karta.pdf

Bilaga 5 Anbudsutvärdering exempel.pdf