Remisser 

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till Länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera.

Länsstyrelsen skickar många av sina förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer.

Aktuella remisser

Förslag till beslut och skötselplan för det blivande naturreservatet Sillnäs i Sölvesborgs kommun.

Synpunkter på förslaget kan lämnas till Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona eller till blekinge@lansstyrelsen.se senast 15 oktober 2015.

Förslag till beslut för blivande naturreservatet Sillnäs.

Förslag till skötselplan för naturreservatet Sillnäs.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Blekinge län
blekinge@lansstyrelsen.se

010-22 40 000