Remisser

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera.

Länsstyrelsen skickar många av sina förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer.

Aktuella remisser


Förslag till beslut för det planerade naturreservatet Biskopsmåla i Ronneby kommun

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut för det planerade naturreservatet Biskopsmåla i Ronneby kommun. Förslaget har skickats på remiss till sakägare och andra intressenter. Förslaget hålls tillgängligt på Länsstyrelsens diarium.
Telefon 010-224 00 00, e-post blekinge@lansstyrelsen.se

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas till Länsstyrelsen Blekinge, 271 86 Karlskrona eller till blekinge@lansstyrelsen.se senast den 25 november 2016.

förslag till beslut för det planerade naturreservatet Biskopsmåla i Ronneby kommun

 

Förslag till beslut om nytt vattenskyddsområde för Halen ytvattentäkt i Olofströms kommun

Synpunkter på förslaget kan lämnas till Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona eller till blekinge@lansstyrelsen.se senast 4 april 2016.

Förslag till beslut om nytt vattenskyddsområde för Halen ytvattentäkt

Förslag till beslut om nytt vattenskyddsområde för Hemsjö grundvattentäkt i Olofströms kommun

Synpunkter på förslaget kan lämnas till Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona eller till blekinge@lansstyrelsen.se senast 4 april 2016.

Förslag till beslut om nytt vattenskyddsområde för Hemsjö grundvattentäkt

 Kontakta oss

Länsstyrelsen i Blekinge län
blekinge@lansstyrelsen.se

010-22 40 000