Varje år kommer det in en stor mängd remisser till länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera.

Länsstyrelsen skickar många av sina förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer.

Aktuella remisser


Förslag till beslut för naturreservatet Västra Näsnabben i Sölvesborgs kommun

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut för det planerade naturreservatet Västra Näsnabben i Sölvesborgs kommun. Förslaget har skickats på remiss till sakägare och andra intressenter. Eventuella synpunkter lämnas till Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona eller till blekinge@lansstyrelsen.se senast den 15 september 2016.

Bildande av naturreservatet Västra Näsnabben i Söl­vesborgs kommun

 

Förslag till beslut om ändring av föreskrifter mm, samt skötselplan, för naturreservatet Sölvesborgsviken i Sölvesborgs kommun

Länsstyrelsen tog år 2013 fram ett förslag till beslut och skötselplan för det planerade ändrade naturreservatet Sölvesborgsviken i Sölvesborgs kommun. Förslaget skickades då på remiss till sakägare och andra intressenter. Länsstyrelsen vill nu ge ytterligare en möjlighet att lämna yttrande.
Eventuella synpunkter på förslaget lämnas till Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona eller till blekinge@lansstyrelsen.se senast den 3 juni 2016.http://www.lansstyrelsen.se/_layouts/IMAGES/icpdf.gif

Förslag till beslut om Sölvesborgsviken
Förslag till skötselplan för Sölvesborgsviken

 

Förslag till beslut om nytt vattenskyddsområde för Halen ytvattentäkt i Olofströms kommun

Synpunkter på förslaget kan lämnas till Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona eller till blekinge@lansstyrelsen.se senast 4 april 2016.

Förslag till beslut om nytt vattenskyddsområde för Halen ytvattentäkt

Förslag till beslut om nytt vattenskyddsområde för Hemsjö grundvattentäkt i Olofströms kommun

Synpunkter på förslaget kan lämnas till Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona eller till blekinge@lansstyrelsen.se senast 4 april 2016.

Förslag till beslut om nytt vattenskyddsområde för Hemsjö grundvattentäkt

 Kontakta oss

Länsstyrelsen i Blekinge län
blekinge@lansstyrelsen.se

010-22 40 000