Remisser

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera.

Länsstyrelsen skickar många av sina förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer.

Aktuella remisser

 

Förslag till bildande av naturreservatet Hanö i Sölvesborgs kommun

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan för det blivande naturreservatet Hanö i Sölvesborgs kommun. Eventuella synpunkter på förslaget skickas till Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona eller till blekinge@lansstyrelsen.se senast 25 augusti 2017.

Beslut bildande av naturreservatet Hanö i Sölvesborgs kommun

Skötselplan för naturreservatet Hanö

 Kontakta oss

Länsstyrelsen i Blekinge län
blekinge@lansstyrelsen.se

010-22 40 000