Remisser

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera.

Länsstyrelsen skickar många av sina förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer.

Aktuella remisser

 

Förslag till ändring av ordningsföreskrift för naturreservatet Hanö i Sölvesborgs kommun


Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till ändring av ordningsföreskriften C9, rörande fordonstrafik inom naturreservatet Hanö i Sölvesborgs kommun.

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 27 november 2017, adress Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona eller e-postadress blekinge@lansstyrelsen.se.

Frågor i ärendet besvaras av Elisabet Wallsten, Kunskapsuppbyggnad, Länsstyrelsen Blekinge, tel  010-22 40 210, elisabet.wallsten@lansstyrelsen.se

 

Beslut om ändring av ordningsföreskrift för naturreservatet Hanö i Sölvesborgs kommun

 

Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Östra Flymen i Karlskrona kommun

 

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Östra Flymen i Karlskrona kommun. Naturreservatet omfattar 29 ha mark inom del av fastigheten Sofielund 1:10. Förslaget har skickats på remiss till sakägare och andra intressenter.

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas senast den 1 december 2017 till Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona eller till blekinge@lansstyrelsen.se.

Frågor om remissen besvaras av Ingegerd Erlandsson
Kunskapsuppbyggnad, Länsstyrelsen Blekinge
010-22 40 135, ingegerd.erlandsson@lansstyrelsen.se

Bildandet av naturreservatet Östra Flymen i Karlskrona kommun


Mat & Livsmedelsstrategi Blekinge 2018-2025

 

Ett förslag till en Mat- och livsmedelsstrategi för Blekinge är nu framme och har skickats ut på remiss. Utgångspunkten är Blekinges lokala förutsättningar och med visioner om hur näringen ska utvecklas framöver.

Lämna synpunkter

Syftet med remissen är att fånga in ytterligare synpunkter från organisationer, företag och enskilda personer.

Senast 2017-12-20 vill vi ha dina skriftliga synpunkter , och du lämnar dem via blekinge@lansstyrelsen.se

Frågor om remissen besvaras av Lena Stävmo
Utvecklingsstrateg Regional tillväxt Länsstyrelsen Blekinge
010-224 02 31, lena.stavmo@lansstyrelsen.se

 

Förord  Mat- och livsmedelsstrategi Blekinge 2018-2025

Remiss Mat- och livsmedelsstrategi Blekinge 2018-2025

Produktion av livsmedelsråvara i Blekinge (Komplettering)

 

 Kontakta oss

Länsstyrelsen i Blekinge län
blekinge@lansstyrelsen.se

010-22 40 000