Varje år kommer det in en stor mängd remisser till länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera.

Länsstyrelsen skickar många av sina förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer.

Aktuella remisser

Förslag till beslut om ändring av föreskrifter samt skötselplan, för naturreservatet Albertas myr i Olofströms kommun.

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas till Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona eller till blekinge@lansstyrelsen.se senast den 27 juni 2016.

Ändring av föreskrifter för naturreservatet Albertas myr i Olofströms kommun

 

Förslag till beslut om ändring av föreskrifter mm, samt skötselplan, för naturreservatet Sölvesborgsviken i Sölvesborgs kommun

Länsstyrelsen tog år 2013 fram ett förslag till beslut och skötselplan för det planerade ändrade naturreservatet Sölvesborgsviken i Sölvesborgs kommun. Förslaget skickades då på remiss till sakägare och andra intressenter. Länsstyrelsen vill nu ge ytterligare en möjlighet att lämna yttrande.
Eventuella synpunkter på förslaget lämnas till Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona eller till blekinge@lansstyrelsen.se senast den 3 juni 2016.

Förslag till beslut om Sölvesborgsviken

Förslag till skötselplan för Sölvesborgsviken

 

Förslag till beslut om nytt vattenskyddsområde för Halen ytvattentäkt i Olofströms kommun

Synpunkter på förslaget kan lämnas till Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona eller till blekinge@lansstyrelsen.se senast 4 april 2016.

Förslag till beslut om nytt vattenskyddsområde för Halen ytvattentäkt

Förslag till beslut om nytt vattenskyddsområde för Hemsjö grundvattentäkt i Olofströms kommun

Synpunkter på förslaget kan lämnas till Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona eller till blekinge@lansstyrelsen.se senast 4 april 2016.

Förslag till beslut om nytt vattenskyddsområde för Hemsjö grundvattentäkt

 Kontakta oss

Länsstyrelsen i Blekinge län
blekinge@lansstyrelsen.se

010-22 40 000