Remisser

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera.

Länsstyrelsen skickar många av sina förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer.

Aktuella remisser

 

Mat & Livsmedelsstrategi Blekinge 2018-2025

 

Ett förslag till en Mat- och livsmedelsstrategi för Blekinge är nu framme och har skickats ut på remiss. Utgångspunkten är Blekinges lokala förutsättningar och med visioner om hur näringen ska utvecklas framöver.

Lämna synpunkter

Syftet med remissen är att fånga in ytterligare synpunkter från organisationer, företag och enskilda personer.

Senast 2017-12-20 vill vi ha dina skriftliga synpunkter , och du lämnar dem via blekinge@lansstyrelsen.se

Frågor om remissen besvaras av Lena Stävmo
Utvecklingsstrateg Regional tillväxt Länsstyrelsen Blekinge
010-224 02 31, lena.stavmo@lansstyrelsen.se

 

Förord  Mat- och livsmedelsstrategi Blekinge 2018-2025

Remiss Mat- och livsmedelsstrategi Blekinge 2018-2025

Produktion av livsmedelsråvara i Blekinge (Komplettering)

 

 Kontakta oss

Länsstyrelsen i Blekinge län
blekinge@lansstyrelsen.se

010-22 40 000