Länsstyrelsens organisation 

Länsstyrelsen leds av landshövdingen och dennes ersättare länsrådet. De utgör tillsammans länsledningen.

Under länsledningen finns fem avdelningar:

  • Samhällsutveckling
  • Kunskapsuppbyggnad
  • Tillsyn och prövning
  • Service och stöd
  • Rätts och djurskydd

 

Ett insynsråd följer verksamheten och är ett stöd för ledningen.

Kontakta oss

Lars Olsson
Avdelningschef Samhällsutveckling
Lars punkt K punkt Olsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Lars punkt K punkt Olsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240188
Markus Forslund
Avdelningschef Kunskapsuppbyggnad
Markus punkt Forslund snabela lansstyrelsen punkt se¤Markus punkt Forslund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240136
Carl Johan Bernelid
Avdelningschef Tillsyn o prövning
carl punkt johan punkt bernelid snabela lansstyrelsen punkt se¤carl punkt johan punkt bernelid snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240131
Emma Hartman
Avdelningschef Service och stöd
emma punkt hartman snabela lansstyrelsen punkt se¤emma punkt hartman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240205
Ingrid Lovén
Avdelningschef Rätts och djurskydd
Länsledningen
Ingrid punkt Loven snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingrid punkt Loven snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240102