Länsstyrelsens organisation

Länsstyrelsen leds av landshövdingen och dennes ersättare länsrådet. De utgör tillsammans länsledningen.

Under länsledningen finns fem avdelningar:

  • Samhällsutveckling
  • Kunskapsuppbyggnad
  • Tillsyn och prövning
  • Service och stöd
  • Rätts och djurskydd

 

Ett insynsråd följer verksamheten och är ett stöd för ledningen.