GIS - vad är det?

En betydande del av den information, som hanteras inom länsstyrelsen, har en geografisk anknytning – det vill säga att den går att koppla till en plats, ett område eller en linjesträckning i geografin.
 Blekinge karta

 

Användningen av GIS, geografiska informationssystem, är därför ett viktigt stöd för verksamheternas dagliga arbete.

Huvuddelen av den geografiska informationshanteringen består av enkla operationer som att söka reda på belägenhet, att ta reda på vilka förhållanden som råder på en plats, att studera omgivningarna för en händelse/ärende, mäta avstånd, att markera ärenden på kartan eller att foga kartutsnitt till dokument. Vår strategi är att tillgodose dessa behov med enkla "Tittskåps-GIS", vilka inte fordrar några programinstallationer eller särskilt mycket utbildning för användningen.

GIS för allmänheten
Tjänsten Länskartor är en enklare GIS-tjänst öppen för allmänheten. Tjänsten täcker inte bara Blekinge utan är rikstäckande. Tjänsten visar bland annat:

  • Terrängkarta
  • Skyddad natur i Sveriges län
  • Kommun- och tätortsbeskrivningar
  • Sevärdheter
  • Symboler för nationalparker, naturreservat och djur- och växtskyddsområden.

För att starta tjänsten Länskartor samt få mer information om GIS, se högerspalten.

Externt webbGIS
Nu finns även Blekinges externa webbGIS tillgängligt.
I denna karttjänst kan du ta del av aktuellt planeringsunderlag för Blekinge.

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/blekinge/lansfakta/

 

 Externt webbGIS

 

GIS för allmänheten

Sveriges länskartor är en gemensam karttjänst för Sveriges Länsstyrelser. Den innehåller kartor med allmän information om alla län, kommuner och tätorter m.m.

 

Länsstyrelsen erbjuder enklare GIS-tjänster till allmänheten.

Till Sveriges Länskartor

Nedladdningsbara GIS-filer

 

GIS-data

Förhandsgranska eller ladda ner ytterligare data producerade av Länsstyrelserna och använd i ditt eget GIS.

Starta tjänsten GISdata