Landshövdingen

Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och regeringens företrädare i länet. Landshövdingen ska verka för en hållbar utveckling i länet – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

​En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingens uppgifter omfattar arbete i styrelser i andra myndigheter och organisationer. Det ger en god inblick i olika verksamheter och samtidigt rika möjligheter att knyta kontakter med företrädare för näringsliv och offentlig sektor.

Berit Andnor Bylund

Berit Andnor Bylund

Blekinges landshövding sedan den 1 oktober 2011 heter Berit Andnor Bylund. Hennes förordnande sträcker sig till hösten 2017.

Berit Andnor Bylund har en lång och bred politisk erfarenhet från såväl riksdag och regering som länsnivå.

Mellan åren 1991 och 2010 representerade hon socialdemokraterna i Jämtland i riksdagen.

År 2002 utsågs hon till barn- och familjeminister i Göran Perssons regering och två år senare blev hon socialminister. Under sin tid i regeringen hade hon även ansvar för Nordenfrågorna.

Efter regeringsskiftet 2006 utsågs Berit Andnor Bylund till ordförande i Riksdagens konstitutionsutskott.

Bland andra riksdagsuppdrag kan nämnas ordförande i Socialförsäkringsutskottet, ledamot i Arbetsmarknadsutskottet och Riksdagsstyrelsen samt vice-president i Europarådet.  

Berit Andnor Bylund växte upp i Göteborg som hon lämnade för studier till socionom i Östersund. Efter socionomexamen och ett par års anställning i Haninge kommun återvände hon till Jämtland där hon blev socialchef i Bergs kommun.

Berit Andnor Bylund har haft flera olika uppdrag hemma i Jämtland, bland annat för Landstinget och länssjukvården.

Hon var även aktiv på många sätt inom det Socialdemokratiska partiet, centralt och i hemlänet.

CV för Berit Andnor Bylund, pdf

Pressbilder

 

 Kontakta landshövdingen

Landshövding

Berit Andnor Bylund
Telefon: 010-22 40 101

Landshövdingens sekreterare

Inger Permlid
Telefon: 010-22 40 103
Mobil:0708 88 16 70
inger.permlid@lansstyrelsen.se