Landshövdingen

Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och regeringens företrädare i länet. Landshövdingen ska verka för en hållbar utveckling i länet – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

​En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingens uppgifter omfattar arbete i styrelser i andra myndigheter och organisationer. Det ger en god inblick i olika verksamheter och samtidigt rika möjligheter att knyta kontakter med företrädare för näringsliv och offentlig sektor.

Sten Nordin

Blekinges landshövding sedan den 1 oktober 2017 heter Sten Nordin. Hans förordnande sträcker sig till den 31 januari 2021.

Sten Nordin har en lång och bred politisk erfarenhet.

Han var borgarråd i Stockholms stad 1994–2006 och riksdagsledamot 2006–2008.

Åren 2008–2014 var Sten Nordin finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.