Länsstyrelsens Insynsråd

Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet med insynsråd. Insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Insynsrådet ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Landshövdingen är ordförande i Insynsrådet.

Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i insynsrådet vid Länsstyrelsen i Blekinges län från och med den 1 mars 2016 till och med den 28 februari 2019:

 

 Eva-Marie Andersson Eva-Marie Andersson, vd för Karlskrona Företags- & Hantverkarförening

Inger Efraimsson

Inger Efraimsson, socionom, ordförande Blekingepärlor

Anders Hederstierna

Anders Hederstierna, rektor för Blekinge Tekniska Högskola
 Peter Jeppson

Peter Jeppson (s), riksdagsledamot

 Sven-Erik Johansson

Sven-Erik Johansson, vd, Mixi Print AB

  Magnus Forsbrand, vd, Karlskrona Science Park
  Sara Rudolfsson, kommunalråd Olofströms kommun

 

Roger Fredriksson, kommunalråd Ronneby kommun  

   

Landshövding Sten Nordin är ordförande i insynsrådet.