Länsstyrelsens Insynsråd

Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet med insynsråd. Insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Insynsrådet ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Landshövdingen är ordförande i Insynsrådet.

Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i insynsrådet vid Länsstyrelsen i Blekinges län från och med den 1 mars 2016 till och med den 28 februari 2019:

 

 Eva-Marie Andersson Eva-Marie Andersson, vd för Karlskrona Företags- & Hantverkarförening

Inger Efraimsson

Inger Efraimsson, socionom, ordförande Blekingepärlor

Anders Hederstierna

Anders Hederstierna, rektor för Blekinge Tekniska Högskola
 Peter Jeppson

Peter Jeppson (s), riksdagsledamot

 Sven-Erik Johansson

Sven-Erik Johansson, vd, Mixi Print AB

  Magnus Forsbrand, vd, Karlskrona Science Park
  Sara Rudolfsson, kommunalråd Olofströms kommun
  Roger Fredriksson, kommunalråd Ronneby kommun  

 Berit Andnor Bylund

Landshövding Berit Andnor Bylund är ordförande i insynsrådet.