Länsstyrelsens Insynsråd 

Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet med insynsråd. Insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Landshövdingen är ordförande i insynsrådet, som ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.

Regeringen har utsett följande personer till ledamöter i insynsrådet till och med 29 februari 2016:

 

 Eva-Marie Andersson Eva-Marie Andersson, vd för Karlskrona Företags- & Hantverkarförening
 Camilla Brunsberg Camilla Brunsberg, kommunalråd (m), ordförande i kommunstyrelsen i Karlskrona

Inger Efraimsson

Inger Efraimsson, socionom, ordförande Blekingepärlor

Anders Hederstierna

Anders Hederstierna, rektor för Blekinge Tekniska Högskola
 Peter Jeppson

Peter Jeppson (s), riksdagsledamot

 Sven-Erik Johansson

Sven-Erik Johansson, vd, Mixi Print AB

 Mikael Runesson Mikael Runesson, vd i Nordisk Etanol & Biogas AB  
 Sven-Åke Svensson Sven-Åke Svensson, kommunalråd (s), ordförande i kommunstyrelsen i Karlshamn  

 Berit Andnor Bylund

Landshövding Berit Andnor Bylund är ordförande i insynsrådet.