Lediga jobb 

Alla våra lediga jobb annonseras i samarbete med Offentliga jobb, vilket också innebär att du söker våra jobb digitalt.

Välkommen med din ansökan!

  • Kommunikationschef 2015-05-13 Länsstyrelsen i Blekinge är en kunskapsdriven myndighet där information och kommunikation är en naturlig del i all verksamhet. Vi arbetar aktivt för att informera om verksamheten och de beslut vi fattar. Kommunikationsfrågorna ligger organisatoriskt inom avdelningen Service och stöd och kommunikationschefen är direkt underställd länsledningen. Verksamheten inom avdelningen omfattar förutom kommunikationsfrågor även ledningsstöd, ekonomi, HR, service, expedition och diarium. Som kommunikationschef ansvarar du för att utveckla och stärka myndighetens interna och externa kommunikationsverksamhet. Du kommer att vara ett strategiskt stöd till länsledningen och ett stöd i kommunikationsfrågor till medarbetare inom alla verksamhetsområden på Länsstyrelsen. I ditt uppdrag ligger att utveckla Länsstyrelsens kommunikationsarbete inom ramen för och med stöd av länsstyrelsernas nätverk för informationssamordning. Du ska utveckla, underhålla och uppdatera Länsstyrelsens digitala information och kommunikation på den externa webben, intranätet och i sociala medier. Du kommer att skriva och publicera texter och jobba med grafisk formgivning samt arbeta med foto, film och ljud. Du kommer att arbeta med mediekontakter, planering och deltagande vid olika evenemang och informationsaktiviteter samt omvärldsbevakning. Inom ramen för uppgifterna ska du även fungera som support inom webbrelaterade frågor internt på Länsstyrelsen i Blekinge. Som kommunikationschef ingår du i Länsstyrelsens krisberedskapsorganisation. Du deltar i lokala, regionala och nationella nätverk för att utveckla den regionala krishanteringsförmågan. Arbetet innebär en nära samverkan med centrala, regionala och lokala aktörer.

Kontakta oss

Frida Berglund
HR-ansvarig
Service och stöd
Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se¤Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240115