Lediga jobb 

Alla våra lediga jobb annonseras i samarbete med Offentliga jobb, vilket också innebär att du söker våra jobb digitalt.

Välkommen med din ansökan!

  • Bredbandskoordinator 2014-04-07 Blekinge har antagit utmaningen att skapa ett attraktivt eSamhälle till 2020. Utbyggnaden av bredbandsnät pågår och mobiltelefonin förbättras kontinuerligt. För att ta ytterligare ett steg i utvecklingen och samordna oss bättre anställer vi nu en bredbandskoordinator. Rollen som bredbandskoordinator innebär att driva arbetet med att ta fram en regional bredbandsstrategi. Du ska bistå kommunerna i deras arbete med kommunala planer samtidigt som detta arbete ska länkas ihop till en regional strategi. I arbetet med den regionala strategin krävs också ett samarbete med andra berörda aktörer i regionen, tex mobiloperatörer och elbolag med flera. Du ansvarar för att berörda aktörer blir involverade på ett lämpligt sätt och att i samverkan med berörda regionala aktörer vara en drivande kraft i att upprätta en regional marknadsanalys. Du ska också vara ett stöd för de lokala byanätsföreningar som finns i länet samt kunna informera om och vara en inspiratör i bredbandsfrågan.

Kontakta oss

Frida Berglund
HR-ansvarig
Service och stöd
Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se¤Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240115