Lediga jobb 

Alla våra lediga jobb annonseras i samarbete med Offentliga jobb, vilket också innebär att du söker våra jobb digitalt.

Välkommen med din ansökan!

  • Handläggare till Landsbygdsprogrammet 2014-07-07 Länsstyrelsens avdelning för samhällsutveckling söker en ny medarbetare. Du ska arbeta med Landsbygdsprogrammet som är ett EU-finansierat program. Vi står inför skiftet av programperiod, en spännande men arbetsintensiv period. Du kommer att medverka i att avsluta den gamla perioden och att förebereda det nya programmet. Under hösten och vintern 2014/2015 ligger fokus på att handlägga ansökningar om utbetalning av företags- och projektstöd samt att genomföra slutbesiktningar av genomförda investeringar. Under våren påbörjas handläggningen av ansökningar i det nya programmet. Du kommer även att medverka i arbetet med handlingsplanen inför kommande programperiod. Det nya EU-programmet är målstyrt och vi ska arbeta för att skapa förutsättningar för programmet.

Kontakta oss

Frida Berglund
HR-ansvarig
Service och stöd
Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se¤Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240115