Lediga jobb 

Alla våra lediga jobb annonseras i samarbete med Offentliga jobb, vilket också innebär att du söker våra jobb digitalt.

Välkommen med din ansökan!

  • Avdelningschef för Rätts och djurskydd/Chefsjurist 2015-01-30 Länsstyrelsens avdelning Rätts och djurskydd har för närvarande tolv medarbetare. Rättsfunktionen består av fyra jurister, nuvarande chefsjurist inräknad, och två handläggare. På djurskyddsfunktionen arbetar en länsveterinär och för närvarande fem handläggare. Som chef för avdelningen Rätts och djurskydd leder och utvecklar du en avdelning med en bred verksamhet. Inom avdelningen hanteras bland annat förvaltningsärenden, överklaganden av kommunala beslut enligt plan- och bygglagen och miljöbalken samt valfrågor. Till avdelningens uppgifter hör även livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor. En viktig uppgift för dig och avdelningens övriga jurister är att ge stöd och råd åt länsstyrelsens övriga verksamhetsområden samt att delta vid handläggningen av ärenden inom dessa områden. Som avdelningschef har du det primära ansvaret för att driva, följa upp och utveckla den dagliga verksamheten. Du har fullt personalansvar vilket bland annat innebär att planera och genomföra insatser för individuell utveckling, kompetensförsörjning och lönesättning. Du är beslutande i de ovan nämnda överklagningsärendena. Det krävs också att du i övrigt tar en aktiv del i det dagliga arbetet med ärendehandläggningen. Du kommer att ingå i Länsstyrelsens ledningsgrupp.
  • Djurskyddshandläggare 2015-01-15 Vi söker en medarbetare som ska arbeta med att handlägga djurskyddskontroller och förprövningsärenden. Arbetet med djurskyddskontroller innebär att handlägga inkomna anmälningsärenden och göra planerade kontroller samt följa upp brister och tillståndsärenden enligt 16 § i Djurskyddslagen. Du kommer också att handlägga förprövningsärenden och besiktiga bl.a. djurstallar, vilthägn och skugghus för mink.

Kontakta oss

Frida Berglund
HR-ansvarig
Service och stöd
Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se¤Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240115