Lediga jobb 

Alla våra lediga jobb annonseras i samarbete med Offentliga jobb, vilket också innebär att du söker våra jobb digitalt.

Välkommen med din ansökan!

  • Avdelningschef för service och stöd 2014-09-19 Som chef för avdelningen Service och stöd har du huvudansvaret för intern service inom Länsstyrelsen. Du är chef för diarium/arkiv, vaktmästeri, information, HR, och ekonomi samt för landshövdingens husfru och sekreterare. Du ingår i Länsstyrelsens ledningsgrupp. Bland dina arbetsuppgifter ingår, förutom ordinarie chefsuppgifter, att ha ansvar för: • lokaler, kontorsservice, vaktmästeri och posthantering • fastighetsfrågor samt löpande kontakter med fastighetsägare • kontakter med leverantörer av lokalvårds- och cafeteriatjänster • avtalstillämpning samt avrop och upphandlingar inom arbetsområdet • planering, inköp och underhåll av bland annat inventarier, inredning, kontorsmaterial m.m. • interna säkerhetsfrågor som larm, skalskydd och brandskydd samt riskbedömningar och underlag för försäkringsfrågor • de bilar som myndigheten äger • inköp av mobiltelefoner, nya abonnemang m m. Du är också kontaktperson för IT-frågor samt ansvarar för de löpande kontakterna med länsstyrelsernas gemensamma IT- och telefoniorganisationer. Arbetet innebär också att du ska utveckla rutiner, prioritera och följa upp samt arbeta för ständiga förbättringar med målet god intern service och en säker arbetsmiljö.
  • Jakthandläggare 2014-09-08 Vår nuvarande jakthandläggare kommer att vara föräldraledig under 2015 och vi söker en vikarie under denna tid. Tjänsten är placerad på avdelningen för Rätts och djurskydd. Som jakthandläggare kommer du att arbeta med olika uppgifter inom länets viltförvaltning. Älgjakten utgör en stor del av det årliga arbetet men du handlägger också ansökningar om skyddsjakt, tillstånd att använda rörlig belysning, omregistreringar av fastigheter till älg- och kronhjortsskötselområden m.m. Vidare sammanställer och bereder du beslutsunderlag till viltförvaltningsdelegationen som beslutar om övergripande riktlinjer i vilt och rovdjursfrågor. Du skriver också protokoll vid dessa möten. En stor del av ditt arbete är kontakter med jägare och markägare i länet. Ofta handlar det om juridiska frågor som rör olika jaktsituationer. Du kommer att delta på möten inom älgförvaltningsområden, planera och genomföra informationskvällar samt skriva beslut och yttranden.

Kontakta oss

Frida Berglund
HR-ansvarig
Service och stöd
Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se¤Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240115