Lediga jobb 

Alla våra lediga jobb annonseras i samarbete med Offentliga jobb, vilket också innebär att du söker våra jobb digitalt.

Välkommen med din ansökan!

  • Länsveterinär 2015-09-18 Länsstyrelsen söker en länsveterinär. Veterinären är placerad på avdelningen Rätts och djurskydd. Veterinären ska för Länsstyrelsen verka för sunda livsmedel, gott djurskydd, god djurhälsa samt god och säker djursjukvård i länet. Du kommer att ha ansvar för att samordna djurskyddskontrollen i länet. Det innebär planering, prioritering, uppföljning och utveckling av Länsstyrelsens djurskyddsarbete samt att stötta dina kollegor i arbetsgruppen. Du kommer dessutom att vara beslutande i djurskyddsärendena. Vidare kommer du själv att ansvara för samt handlägga Länsstyrelsens ärenden rörande livsmedelskontroll, djurhälsa, epizootiberedskap och andra smittskyddsfrågor samt kontroll av djurhälsopersonal. En viktig uppgift är information och rådgivning till allmänhet, kommuner, företag och media i djurhälso- och veterinära frågor. Arbetsgruppen består förutom av dig av fyra djurskyddshandläggare och en byggnadskonsulent. Du kommer också att arbeta tillsammans med jurister och andra yrkeskategorier inom länsstyrelsen. För att minska sårbarheten i verksamheten samverkar vi med närliggande län. Arbetet är mycket stimulerande och har stora utvecklingsmöjligheter men kan också tidvis vara krävande.

Kontakta oss

Frida Berglund
HR-ansvarig
Service och stöd
Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se¤Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240115