Lediga jobb 

Alla våra lediga jobb annonseras i samarbete med Offentliga jobb, vilket också innebär att du söker våra jobb digitalt.

Välkommen med din ansökan!

  • Länsveterinär 2016-05-02 Länsstyrelsen söker en länsveterinär. Veterinären är placerad på avdelningen Rätts och djurskydd. Veterinären ska för Länsstyrelsen verka för sunda livsmedel, gott djurskydd, god djurhälsa samt god och säker djursjukvård i länet. Du kommer att ha ansvar för att samordna djurskyddskontrollen i länet och att stötta dina kollegor i arbetsgruppen. Du kommer dessutom att vara beslutande i vissa av djurskyddsärendena. Vidare kommer du själv att ansvara för samt handlägga Länsstyrelsens ärenden rörande livsmedelskontroll, djurhälsa, epizootiberedskap och andra smittskyddsfrågor samt kontroll av djurhälsopersonal. En viktig uppgift är information och rådgivning till allmänhet, kommuner, företag och media i djurhälso- och veterinära frågor. Arbetsgruppen består förutom av dig av fyra djurskyddshandläggare och en byggnadskonsulent. Du kommer också att arbeta tillsammans med jurister och andra yrkeskategorier inom länsstyrelsen. För att minska sårbarheten i verksamheten samverkar vi med närliggande län. Arbetet är mycket stimulerande och har stora utvecklingsmöjligheter men kan också tidvis vara krävande.
  • Djurskyddshandläggare 2016-05-02 Vi söker en medarbetare som ska arbeta med att handlägga djurskyddskontroller. Arbetet med djurskyddskontroller innebär att handlägga inkomna anmälningsärenden och göra planerade kontroller samt följa upp brister.
  • Handläggare i krisberedskap 2016-04-19 Länsstyrelsen har det geografiska områdesansvaret för krisberedskap i Blekinge län. Vår roll är att stödja kommuner, myndigheter och enskilda samt att samordna arbetet för att effektivt nyttja länets samlade resurser när det behövs. Länsstyrelsen har därför tillsammans med övriga aktörer i länet utvecklat en regional krissamverkan, K-sam. Blekinges storlek skapar goda förutsättningar för samverkan. Inom verksamhetsområdet arbetar i nuläget tre personer med samhällets beredskap, skydd mot olyckor, krisledningen och krishantering, kommunal räddningstjänst och tillsynsfrågor. Vårt övergripande mål är att arbeta för ett hållbart samhälle som har en effektiv beredskap vid allvarliga händelser och kriser. Du kommer att arbeta brett inom området och exempelvis delta i projekt som utvecklar länets förmåga att förebygga och hantera kriser, arbeta med frågor som rör lagen om skydd mot olyckor, lagen om extraordinära händelser och de planeringsuppgifter som nu aktualiseras vad gäller civilt försvar. Du kommer också att vara en del i arbetet med att bygga upp kunskap och stötta det arbetet både internt och externt bl a gentemot kommunerna. Arbetet innebär en nära samverkan med länsstyrelsens olika sakområden och både regionala och lokala aktörer. Du kommer även att vara en del av vår krisorganisation för inriktning och samordning under en händelse samt vid övningar. Du kommer att ingå i Länsstyrelsens funktion med tjänsteman i beredskap.

Kontakta oss

Frida Berglund
HR-ansvarig
Service och stöd
Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se¤Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240115
070-9980136