Lediga jobb 

Alla våra lediga jobb annonseras i samarbete med Offentliga jobb, vilket också innebär att du söker våra jobb digitalt.

Välkommen med din ansökan!

  • Krisberedskapssamordnare 2014-08-22 Länsstyrelsen har det geografiska områdesansvaret för krisberedskap i Blekinge län och har tillsammans med övriga aktörer i länet utvecklat en regional krissamverkan K-sam. Anställningen innebär att du tillsammans med övriga medarbetare inom verksamhetsområdet kommer att arbeta med generella krisberedskapsfrågor. I ditt arbete kommer du bland annat att: • Skapa, vidareutveckla och upprätthålla lokala, regionala och nationella kontakter och nätverk som behövs för att utveckla och uppfylla det geografiska områdesansvaret. • Samordna så att samverkan mellan aktörer kommer tillstånd före, under och efter en kris eller extraordinär händelse. • Svara för länsstyrelsens krisledningsorganisation samt ingå i den regionala lednings-samverkan. • Leda, förvalta och delta i projekt som utvecklar Blekinge läns förmåga att förebygga och hantera kriser. • Delta i arbetet med tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om extraordinär händelse (LEH). • Delta i länsstyrelsens tvärsektoriella arbete genom att bevaka att områdets frågor blir beaktade i andra verksamheters beslut. Du kommer även att ingå som tjänsteman i beredskap (TIB) i krisledningsorganisationen. Arbetet som krisberedskapssamordnare medför kontakter med andra verksamhetsområden inom länsstyrelsen, kommuner, landsting, andra länsstyrelser, centrala myndigheter och frivilligorganisationer. Vi erbjuder en god arbetsmiljö, utmanande arbetsuppgifter, friskvård och flexibel arbetstid.

Kontakta oss

Frida Berglund
HR-ansvarig
Service och stöd
Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se¤Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240115