Lediga jobb 

Alla våra lediga jobb annonseras i samarbete med Offentliga jobb, vilket också innebär att du söker våra jobb digitalt.

Välkommen med din ansökan!

  • Djurskyddsinspektör 2014-04-24 Arbetsuppgifterna består av djurskyddskontroller av såväl sällskapsdjur som lantbrukets djur. Kontrollerna kan vara antingen anmälningsärenden eller planerade kontroller.
  • Natur- och vattenhandläggare 2014-04-24 Vill du ha ett jobb med ansvar? Vill du vara delaktig i arbetet för en hållbar utveckling? Vill du göra något viktigt för miljön? Vi intensifierar nu vårt arbete inom natur och vatten med särskilt fokus på vattenskyddsområden och söker därför en natur- och vattenhandläggare. Arbetet innebär huvudsakligen ärendehandläggning inom ramen för miljöbalken. Arbetsuppgifterna är självständiga, omväxlande och utvecklande och innebär stort ansvar och många externa och interna kontakter. Ungefär halva arbetstiden kommer att läggas på arbete med vattenskyddsområden tillsammans med en kollega. Den andra hälften kommer att läggas inom naturvård och vattenverksamhet med tonvikt mot natur. I uppgifterna ingår samråd inför tillståndsprövningar, yttranden i prövningsärenden, tillsynsvägledning till kommunerna samt egen tillsyn av större verksamheter i länet. Rådgivning, information och inte minst samverkan med olika branscher, länets invånare och kommunerna är också viktiga delar av arbetet.
  • Bredbandskoordinator 2014-04-07 Blekinge har antagit utmaningen att skapa ett attraktivt eSamhälle till 2020. Utbyggnaden av bredbandsnät pågår och mobiltelefonin förbättras kontinuerligt. För att ta ytterligare ett steg i utvecklingen och samordna oss bättre anställer vi nu en bredbandskoordinator. Rollen som bredbandskoordinator innebär att driva arbetet med att ta fram en regional bredbandsstrategi. Du ska bistå kommunerna i deras arbete med kommunala planer samtidigt som detta arbete ska länkas ihop till en regional strategi. I arbetet med den regionala strategin krävs också ett samarbete med andra berörda aktörer i regionen, tex mobiloperatörer och elbolag med flera. Du ansvarar för att berörda aktörer blir involverade på ett lämpligt sätt och att i samverkan med berörda regionala aktörer vara en drivande kraft i att upprätta en regional marknadsanalys. Du ska också vara ett stöd för de lokala byanätsföreningar som finns i länet samt kunna informera om och vara en inspiratör i bredbandsfrågan.

Kontakta oss

Frida Berglund
HR-ansvarig
Service och stöd
Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se¤Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240115