Diarium

Länsstyrelserna publicerar sina ärenderegister på Internet. 18 av de 21 länen har ett gemensamt system och 3 har egna system för publicering. Alla kan nås via Diarium Utsidan.

Vi följer personuppgiftslagens krav vid behandling av personuppgifter i diariet. I vårt diarium finns det även ärenden som inte publiceras här. Har du problem att hitta ditt ärende - kontakta oss gärna.

Vill du veta mer om ett enskilt ärende, kontakta handläggaren. Vill du veta mer om registreringen i diariet eller önskar att ta del av allmänna handlingar, kontakta handläggare. Kontaktuppgifter finns i kontaktboxen till höger.

Kontaktuppgifter

Vår telefonväxel har öppet vardagar klockan 08.00 - 16.30.

Våra expeditionstider (då du exempelvis kan få handlingar utlämnade av vår personal) är vardagar klockan 09.00-12.00 och 13.00-15.00.

Telefon: 010-224 00 00, växel.

Telefon diarium: 010-224 00 50 

Fax: 010-22 40 223

E-post: blekinge@lansstyrelsen.se

Söka i webbdiariet

Så här söker du i länsstyrelsernas webbdiarier:

Välj först vilket läns diarium du vill söka i. Du kan sedan välja att antingen söka på diarienummer eller på rubrik.

Söka på diarienummer
Våra diarienummer består vanligtvis av tre grupper av siffror till exempel 403-123456-2012. I fältet diarienummer skriver du bara in de två sista grupperna, det vill säga 123456-2012 i detta exempel.

Söka på rubrik
I fältet rubrik kan du söka på vad ärendet handlar om, som till exempel medborgarskap eller avfall. Du behöver bara fylla i ett fält för att söka. Har du diarienummer fyller du i det, annars fyller du i rubrik.

Observera att du inte ska fylla i fälten "org enhet" eller "kommun" om du fyller i fälten diarienummer eller rubrik. Kontrollera att det är rätt årtal i fältet för Ärendet Inkommet/Upprättat.

Om du  vet ungefär när ärendet kom in kan du fylla i det för att få mindre antal träffar att söka bland när du söker på rubrik. När du fått fram ditt resultat kan du klicka på diarienumret så får du upp vilka handlingar vi har fått in i ärendet.  

Om du inte hittar det ärende du söker kontakta oss gärna.